Moe van al die ZOOM en Teams videocalls? Kies voor working out loud met Winkwaves Harmonics!

  • jul 2020
  • Rene
  • 2487
  • 1
Winksels

Word jij ook zo moe van al die videocalls via ZOOM en MS Teams? Het probleem is dat we onze oude manier van samen werken en meetings hebben proberen op te lossen met videobellen. Maar deze periode kun je ook aangrijpen om juist anders naar samen werken te kijken! In dit artikel een pleidooi om samen te werken volgens de principes van Working Out Loud. Halveer het aantal calls, houd meer energie, en werk effectiever en efficiënter. Hoe klinkt dat?

Het is een bekende uitspraak in innovatie dat we "vooruitkijken via de achteruitkijkspiegel". Innovatie gaat altijd in twee stappen.

  • Substitutie: we vervangen wat we altijd deden door een ander hulpmiddel maar blijven hetzelfde doen.
  • En dan transformatie: we realiseren ons dat het eigenlijk nog slimmer kan als we anders gaan kijken naar wat we doen.

Anders gezegd, nu corona ons heeft gedwongen om in heel korte tijd ervaring op te doen met samen werken op afstand, zijn we eerst de zichtbaarste vorm van samen werken op afstand gaan vervangen: vergaderen. En dus kocht heel Nederland (of eigenlijk, de halve wereld) in sneltreinvaart licenties voor MS Teams, ZOOM of Webex. En gelukkig, we konden weer ongestoord verder met vergaderen en alle teammeetings. #netalsvroeger

Iedereen blij. Of toch niet?

Nu we dat een tijdje doen, merken we hoe intensief en energievragend dat praten tegen die vlakke glasplaat van je beeldscherm eigenlijk is. Voor transactionele gesprekken werkt het prima. Maar echt met elkaar verbinden, de onderstroom van wat iemand zegt goed duiden, vraagt veel meer energie dan als je live bij elkaar zit.

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Deze bekende uitspraak van Confusius geeft houvast om anders naar samen werken te kijken. In een videobelafspraak is vooral het luisteren actief (en met alleen luisteren is het lastig om goed te verbinden). Eventueel aangevuld met het staren naar een gedeeld scherm of powerpoint. Het "ervaren", meedoen, er onderdeel van worden, en daarmee het "eigen maken" gebeurt nauwelijks, of is op zijn minst heel lastig en energiezuigend.

Hoe kan dit dan anders?

Door je te realiseren dat vergaderen maar één van de vormen van samen werken is. En dat het daarom interessant is weer even te bedenken: wat is samen werken eigenlijk? De essentie van samen werken is dat je met elkaar de verbinding zoekt, de tijd neemt voor elkaar. Dat je weet waar anderen mee bezig zijn, waar ze trots op zijn, waar ze tegenaan lopen. En je elkaars krachten inzet om elkaar te versterken, te helpen. Reactief, als iemand om hulp vraagt, maar ook proactief, omdat je denkt, "hey, waar jij nu mee bezig bent daar kan ik je prima mee op weg helpen". Dat je samen de klokken gelijk zet: waar zijn we naartoe onderweg met elkaar, zijn we nog op de goede weg, en hoe vorderen we?

En om deze kijk op samenwerking te faciliteren op afstand, hoef je niet per se terug te grijpen op een digitale vervanging van het oude vertrouwde vergaderen of teamoverleg. Het is tijd om anders naar samen werken te kijken. Ofwel, tijd voor transformatie, de tweede fase van innovatie.

Het is tijd om over te stappen op Working out Loud. Of, op zijn Nederlands, volgbaar werken. Hoewel de principes van volgbaar werken al heel oud zijn, zie ik dat de coronaperiode, waarin we zoveel thuis zijn gaan werken, een ideale voedingsbodem is om met working out loud aan de gang te gaan.

Wat is working out loud precies?

De kern van working out loud is dat je zichtbaar maakt waar je naartoe onderweg bent, wat je aan het doen bent, waar je trots op bent, en waar je tegenaan loopt. Door dit te delen met anderen kunnen zij makkelijker met je verbinden. Om successen samen te vieren (fijn), om je te helpen (fijn), en samen te kijken of je elkaar nog wel versterkt op weg naar je gemeenschappelijke ambitie (ook fijn).

Een aantrekkelijk voordeel van het volgbaar maken van je werk, is dat je dit zowel via synchrone communicatie zoals (video)gesprekken kunt doen, maar juist ook met a-synchrone communicatie kunt doen. En daar komt een groot (bij veel organisaties nog onderbenut) potentieel van een sociaal intranet om de hoek kijken. Een sociaal intranet is namelijk een ideale omgeving om je werk volgbaar te maken. Zowel door op het sociale intranet te vertellen óver je werk, als door je werk zelf op het sociale intranet "volgbaar" te doen. Door het echt als volgbare samenwerkingsomgeving in te zetten.

En waarom dan, wat zijn de voordelen van working out loud via een sociaal intranet?

  • Het "vertellen" op het sociale intranet gebeurt, in tegenstelling tot online ZOOM of MS Teams meetings, "a-synchroon", door het op te schrijven. En schrijven, zo weten we, is reflectie. Schrijven dwingt je om je gedachten te ordenen, en zo weloverwogen je trots, je leerpunten en je uitdagingen te delen. Dat is op zich al waardevol voor jezelf, én is voor anderen ook makkelijker om op aan te sluiten en weloverwogen een reactie te geven. In plaats van even snel uit de heup in het (hier en) nu en de emotie van het gesprek.
  • Het a-synchrone betekent ook dat mensen minder plaats- en tijdsafhankelijk met elkaar kunnen verbinden. En dat is fijn. Je zit voor het samen werken minder vast aan het gelijktijdig beschikbaar zijn dan bij online meetings. Bijvoorbeeld fijn als kinderen je tijdens het thuiswerken afleiden, dat je op een rustig moment even de tijd neemt om weloverwogen te reageren. Ofwel, waar videobellen het "plaats"-onafhankelijke deel van samenwerken adresseert, helpt volgbaar werken ook bij het "tijds"-onafhankelijk samen werken. Ook fijn voor organisaties die in verschillende shifts (of time zones) werken.
  • Last but not least: als je je werk zelf volgbaar doet op een sociaal intranet, en zo al in een vroeg stadium van je werk zichtbaar maakt wat je wilt gaan doen, wordt "serendipity" gestimuleerd. Plat gezegd: hulp uit onverwachte hoek. Collega's met heel verschillende achtergronden en invalshoeken kunnen dan in een vroeg stadium al meelezen, en tips geven. "Kijk ook eens daar naar ...". "Misschien moet je @dieofdie ook betrekken..." "Wist je dat we al een keer zoiets gedaan hebben", etc. Hierdoor kun je al vroeg in trajecten toetsen wat een slimme richting is om in te slaan. Nog voordat je al veel tijd in een gekozen pad hebt geïnvesteerd. Hierdoor zie je dat working out loud bijdraagt aan een hogere kwaliteit, er minder verspilling is van verloren werk, en wielen ook minder vaak opnieuw worden uitgevonden.

Vervangt volgbaar werken dan alle ZOOM vergaderingen en MS teams overleggen?

Nee hoor, dat is niet onze boodschap. De belangrijkste tip die we mee willen geven is dat je bewuster gaat kiezen uit het pallet van beschikbare middelen om samen te werken. Dat je gericht kiest voor een video-overleg als de synchrone interactie belangrijk is. En op andere momenten bewust kiest voor volgbaar samen werken op het sociale intranet.

Meer weten?