Leestip: Pas op, straks lopen collega’s niet meer bij elkaar binnen

  • jun 2018
  • Milou Reiche
  • ·
  • Aangepast jun 2018
  • 2002
  • 1
Winksels

Arbeidsorganisaties zoals we die kennen en de veranderingen die we zien in de shift naar een wendbare werkplek (lees: overal en altijd met wifi-toegang en een device) zijn een veelbesproken en geduid fenomeen. De 'waar komen we vandaan' en 'waar gaan we naartoe in 2030' vormen een mooi kader waarin de (technologische) veranderingen in gang gezet in het heden een voorspelling van de toekomstige ontwikkelingen zijn.

Maar er is meer dan die macro-blik op verschuivingen in het organiseren van werk. Zo adresseert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe het effect van het thuis- of kantoorwerken op de productiviteit van collega's: "[...] profiteren werknemers van technologie, of gaan hun werkrelaties en werkprestaties er op achteruit?"

Een inzicht waar ik door gefascineerd raak is onder andere dat het gedrag van onze collega's er toe doet als het aankomt op de productiviteit van de ander: wanneer collega’s meer thuiswerken, presteert de werknemer minder, ongeacht of hij of zij zelf thuiswerkt.

Zo besluit Van der Lippe: "Collega’s zullen er echter altijd blijven. Bij het implementeren van technologie is het van belang niet alleen na te gaan wat de gevolgen zijn voor de individuele werknemer. Het is zaak expliciet te onderkennen dat dit juist ook afhangt wat zijn of haar collega’s doen. Alleen dan zullen werkrelaties en –prestaties er duurzaam van profiteren."

Pas op: straks lopen collega???s niet meer bij elkaar binnen – Sociale Vraagstukken

https://www.socialevraagstukken.nl/pas-op-strak...

Technologische ontwikkelingen veranderen ons werk snel. Maar dat pakt niet altijd even positief u...