5x Samensturing from scratch

  • jun 2017
  • Milou Reiche
  • 1338
Dossier: Verandermanagement

Hoe start je met samensturing als je nog geen zelfsturende teams hebt? Rianca Evers-den Ouden is eigenaar van trainings- en adviesbureau de Veranderstudio met als core business Samensturing en geeft in deze blog haar antwoord toegelicht via vijf fundamentele aspecten:

  1. Terug naar de bedoeling: Alvorens mensen meedenken over een andere rol binnen hun organisatie, moeten ze eerst contact kunnen maken met het diepere doel van de organisatie. Waarom doen we wat we doen? Op welke manier kan en wil ik bijdragen aan het diepere doel van onze organisatie?
  2. Bestuurlijke reflectie: Het succes van zelfsturing valt of staat met het wereldbeeld van de top van die organisatie (Frederic Laloux, Reinventing Organizations). Dit vraagt dus een grondige reflectie van de bestuurders op de manier waarop zij naar hun organisatie en de mensen daarin kijken.
  3. Samenstelling van teams: Een ander cruciaal aspect is de samenstelling van de teams. Nu gebeurt het vaak at random, op praktische of pragmatische gronden. Maar ervan uitgaande dat de teams het straks samen moeten gaan doen, is de samenstelling naar competenties, drijfveren en persoonlijkheden essentieel.
  4. Kritisch bekijken van systemen en processen: Elke beslissing die je voor een ander neemt, doet inbreuk op zijn/haar autonomie en neemt iets van de eigen verantwoordelijkheid en drive weg. Scan je organisatie zorgvuldig op systemen en processen die een ander dan de persoon zelf verantwoordelijk maken voor de uitvoering.
  5. Ondersteuning op maat: Om zelfsturing tot een succes te maken zijn op zijn minst organisatiebreed training en afspraken in besluitvormings- en conflicthanteringsvaardigheden nodig (Frederic Laloux, Reinventing Organizations). Daarnaast geloven we bij Samensturing dat ondersteuning van mensen en teams maatwerk is, en dat zij in hoge mate zelf kunnen aangeven wat zij daarin nodig hebben.

Lees de hele blog op nieuworganiseren.nu