Een sociaal intranet voor Xtra

  • mrt 2017
  • Marien van Os van den Abeelen
  • ·
  • Aangepast 23 nov
  • 3894
Winksels

Feest! De afgelopen maanden hebben medewerkers van Zorginstelling Xtra hard gewerkt aan het opzetten en implementeren van hun nieuwe sociale intranet op basis van social enterprise software Harmonics. Wij zijn Xtra is hét platform waarmee de professionals ondersteund worden om te werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Xtra vormt het bestuur van de zorg organisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappijen MEE en Xtra plus, welke ontstaan is na een fusie. Het sociale intranet verbindt zodoende meerdere culturen en brengt de kennis uit alle geledingen bij elkaar. De komende tijd staat in het teken van meetellen en meedoen.

Interessant is dat werkmaatschappij Mee ZHN al werkt met haar eigen sociale intranet 'DeelMee' op basis van Winkwaves Harmonics. Er is bewust gekozen om voorlopig met twee platformen te werken, om zo de tijd te nemen om eerst de offline verbinding tussen de organisaties te versterken en de samenvoeging tezijnertijd als veranderinterventie in te zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de 'online fusie' gaat plaatsvinden en dat ze samen verder gaan met 1 online sociaal intranet.

Wij van Winkwaves wensen ze veel plezier en succes met de groei en adoptie!

Trefwoorden