Interview met René Jansen: "Wendbaar organiseren dankzij sociaal intranet"

  • jul 2016
  • Nick van Roozendaal
  • ·
  • Aangepast jul 2016
  • 3121
Winksels

Zorgprofessionals zijn hardwerkende, gepassioneerde vakmensen die hun patiënt de beste zorg willen bieden. In het veranderende zorglandschap krijgen zij steeds meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid. En werken ze steeds vaker in wisselende netwerkverbanden samen. Een sociaal intranet verbindt, geeft houvast en zet de professionals in hun kracht.

René Jansen is CEO van Winkwaves, het bedrijf dat met een sociaal intranet al zo’n 100 organisaties wendbaarder en toekomstbestendiger maakte. “Wat ik zie én bewonder bij veel zorginstellingen is de innovatieve en creatieve wijze waarop zij zich organiseren om mee te groeien met de ontwikkelingen in de samenleving. Zoals betere zorg leveren tegen lagere kosten. De organisatiekosten kunnen worden teruggedrongen door meer verantwoordelijkheid te geven aan de zorgprofessional. Bijvoorbeeld met de invoering van zelfsturende teams.”

Bij zelfsturende teams, waarin zorgprofessionals meer ruimte en vertrouwen krijgen, valt veel traditionele ‘houvast’ van hiërarchie en management weg. Medewerkers hebben dan op een andere manier houvast en verbinding nodig. Een sociaal intranet ondersteunt de zorgprofessional hierbij door hem te verbinden met alle mensen, informatie en systemen die belangrijk zijn om goed gefaciliteerd zijn werk uit te voeren. Ook onderweg of aan het bed.

Het interview aan NVZD-magazine 'Investeren in de zorg'. Wendbaar organiseren dankzij sociaal Harmonics. Op bladzijde 32 en 33 staat het artikel, waarin de 5 essentiele stappen naar wendbaar (lening en lerend) organiseren helder staan omschreven, of klik op de link en lees het artikel nu meteen.


http://investereninzorg.nl/?s=winkwaves