Leestip: Andere Handen Community en de wijsheid van de professionele massa

  • jun 2016
  • Milou Reiche
  • 2
  • 2035
Winksels

Een prachtleestip al zeg ik het zelf: slechts een petit peut omdat het initiatief en concept van Andere Handen Community aangehaald wordt in het kader 'blij met de komst van platforms waar professionals ervaringen delen en elkaar informeren' maar gaver nog om het pleidooi vooral de twijfels en dilemma's te dúrven delen met elkaar. Hoe mooi zou het immers zijn als professionals elkaar trainen om een reflexieve professional te worden door ervaringen en dilemma’s met elkaar te delen? Zo stellen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans:

"(...) Andere Handen heeft de potentie om een platform te zijn voor reflexieve professionals. Het heeft 2450 leden van mensen die in de zorg werken en heeft met instellingen contracten afgesloten waardoor 8.000 mensen mee zouden kunnen doen. Het heeft ook een infrastructuur waarbij mensen zowel iets kunnen delen met het hele platform als met de collega’s van de eigen instelling. Dat is van belang omdat veel instellingen bang zijn dat deelnemen aan zo’n platform medewerkers ruimte biedt om leeg te lopen met klachten over de eigen instelling. In de praktijk gebeurt dat zelden.

Toch is Andere Handen nog geen volwaardige community van reflexieve professionals. Daarvoor is het nodig dat professionals hun twijfels en dilemma’s durven delen. Wie alleen mooie voorbeelden deelt, wil eigenlijk leraar zijn voor anderen en niet leerling van anderen. Een ware leergemeenschap ontstaat pas als mensen delen wat ze niet weten, waarmee ze in hun maag zitten, waar ze juist advies bij kunnen gebruiken. Dat gebeurt op Andere Handen nu nog te weinig. Er is geen rubriek durf te vragen #dtv. Slechts hier en daar komen vragen langs. Hoe kan je in de thuiszorg doen wat nodig is, als je taken aan minuten zijn gebonden? Hoe geef je cliënten het idee dat je alle tijd voor ze hebt, zonder jezelf overwerk te bezorgen. Een deelnemer aan het platform geeft een mooie tip. Laat je horloge thuis. Niets wekt meer irritatie dan een thuiszorgmedewerker die op haar horloge kijkt."

Lees het zelf: De wijsheid van de professionele massa

http://www.socialevraagstukken.nl/24-de-wijshei...

Reacties

2 reacties, meest recent: 7 juni 2016
  • Trots op deze evaluatie en de aandacht die Andere handen in dit artikel krijgt. Het is mooi om te zien hoe steeds meer zorgprofessionals hun ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk op Andere handen delen, dat leden daar weer van leren en geïnspireerd raken om er zelf mee aan de slag te gaan. Parels zijn het. Met recht kan ik zeggen dat 'we' enorm zijn gegroeid sinds de start in 2012. Samen ontwikkelen we door.

    Vorige week nog plaatste een casemanager dementie de vraag: Thuiswonen met dementie, hoe langer hoe beter?! Zij beschrijft daarin wat ze met mensen met dementie ziet gebeuren als ze meer onder de mensen zijn en hoe dit bijdraagt aan een verbetering van hun stemming. Zij ziet dan veel socialer gedrag en ziet ook een veel meer ontspannen, zelfs blijer gezicht. Dit zou pleiten voor een verhuizing naar een woonplek met zorg. De praktijk is vaak weerbarstiger want veel mensen gaan vaak niet akkoord met deze stap. Mensen met dementie kunnen niet altijd meer overzien wat de gevolgen zullen zijn van een keus en stoppen met kiezen. Alles houden bij het oude is dan een logische wens. Je zou dan voor iemand de keuze willen maken maar ook dat is niet zo eenvoudig. Haar dilemma wordt inhoudelijk nog verder toegelicht in het kader van wet en regelgeving En zij stelt op Andere handen de vraag; Wie heeft een idee wat een volgende stap zou kunnen zijn? Ze krijgt veel reacties, herkenning en leden denken mee.

  • Ha @sandravergunst wat een mooie evaluatie he, absoluut. Gaaf dat jij dit ook zo ervaart en het doorontwikkelen nog lang niet stopt binnen AHC. Wij van Winkwaves delen je trots, ik kom binnenkort bij je langs om bij te kletsen!