Van informeren naar innoveren: wat is er nodig?

 • dec 2015
 • Julia
 • 3
 • 3280
Dossier: Communitymanagement

Je hebt als community manager de schone taak om je community te faciliteren in het bereiken van haar doelen. Voor jou als community manager is het ook van groot belang om deze doelen scherp te hebben, zodat je je rol en de community hierop kunt gaan inrichten. Een community met het doel om complexe problemen samen op te lossen zul je anders faciliteren dan een community waar leden de juiste informatie snel moeten kunnen vinden.

Community Roundtable (Rachel Happe, mede-oprichter) heeft een mooie blog gepubliceerd waarin uiteen wordt gezet welke doelen voor welke soort community geschikt zijn. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat, wanneer je een complex probleem wilt oplossen binnen de community, een hoge mate van vertrouwen en een goede relatie van belang zijn. Vaak zullen beslissingen omtrent complexe problemen dan ook in een kleinere community (of onderdeel van de grote community) genomen worden, waar het onderling vertrouwen hoog is. Wanneer community leden informatie moeten kunnen vinden, willen ze kunnen zien van wie de informatie komt en in hoeverre de informatie betrouwbaar (actueel) is. Wanneer ze in het profiel van de auteur kunnen zien dat deze daadwerkelijk verstand heeft van het onderwerp, of dat deze persoon een bepaalde rol heeft, zullen ze de informatie gebruiken. Een hoge mate van vertrouwen is hier dus minder van belang.

De case van @colinwells, community manager van het social business platform iShare bij Air France-KLM gaf in zijn social interview al aan dat je ziet dat mensen binnen 'hun kleine kringetjes' werken aan de doelen van 'inspireren, samenwerken en innoveren'. Dit is dus geen rare gewaarwording omdat het vertrouwen binnen een bepaalde groep (bijvoorbeeld een afdeling of expertise groep) groter is dan tussen verschillende afdelingen/ regio's. De case van T-mobile laat zien hoe met het hoofddoel 'informeren' de gehele organisatie in Nederland wordt bereikt.

We zien dus dat het van groot belang is om goed te bedenken wat je met de community wilt bereiken. Niet alleen om je eigen rol als community manager in te vullen, maar ook om inzicht te krijgen in hoe je de community moet gaan organiseren en welke netwerken/ groepen hierin van belang zijn.

Ik ben benieuwd hoe andere ervaringen hierin zijn. Zien jullie ook dat er daadwerkelijk kleinere expertise groepen zijn voor het innoveren/ samenwerken? Werkt het doel 'kennisdelen over afdelingen heen' of hebben we dan een grote uitdaging?

Reacties

3 reacties, meest recent: 17 december 2015
 • Interessant dit! Ik herken het wel, ons extranet het ZNnet werkt sterk binnen beperkte groepen (zijn zelfs ook fysieke werkgroepen en commissies die elkaar periodiek zien) en daar wordt in sommige gevallen veel uitgewisseld. Dat geldt bij ons intranet het ZN-Plein ook - binnen afdelingen wisselen mensen met elkaar uit.

  Over die bestaande verbanden heen gebeurt er niet zoveel. Bij het ZNnet is dat vooralsnog ook geen doelstelling, die is nu opgezet om in groepen te werken. Bij het ZN-Plein wilden we dat wel en zien we dat dit niet spontaan gebeurt, in elk geval. Mensen zien volgens mij onvoldoende inhoudelijke noodzaak om zaken breder te delen en nemen dus de moeite niet.

  Met het schema ben ik het overigens eens: voor sommige zaken zijn kleinere groepen beter, voor andere zaken juist grotere groepen. Het artikel brengt daar de term 'trust' in en ik weet niet of ik die zo doorslaggevend vind. De voornaamste reden dat complexe problemen beter in kleinere groepen opgelost kunnen worden, heeft meer te maken met het kennisniveau en de overzichtelijkheid (wie brengt op grond waarvan wat in?) dan in de eerste plaats met vertrouwen. Tenzij ze 'vertrouwen in de kundigheid van de anderen' bedoelen, dan past-ie voor mij weer wel... ;-)

 • Ik denk dat met 'trust' in deze context wordt bedoeld: de dichtheid van het netwerk: hoe dichter je bij elkaar staat en hoe beter je band is, hoe meer je elkaar vertrouwt in de kunde van het maken van beslissingen, innovaties etc. Dus volgens mij sluit het een het ander niet uit: hoe dichter je bij elkaar staat, hoe meer inzicht je hebt in elkaars kwaliteiten en dan is het vertrouwen dat je collega verstand van het onderwerp heeft - en dat deze dus kan bijdragen aan het nemen van een goede beslissing - sterker.

  Of zie je het nog steeds andersbij ZN @mariekekoken?