LENIG ORGANISEREN MET SOCIALE INTRANETTEN

  • okt 2015
  • Rene
  • 1730
  • 1
Voor iedereen

De belangrijkste kracht van een sociaal intranet? Het creëert commerciële waarde en vergroot de overlevingskracht van organisaties.

Het sociale intranet heeft veel potentie. Maar waarom eigenlijk? Het is nuttig daarvoor eerst even terug te kijken naar de ontwikkeling van ICT binnen het dagelijkse leven van organisaties.

De rol van ICT in organisaties is lang geweest om dingen vast te leggen, te structureren. Met als belangrijkste doel om processen te stroomlijnen. Het onbedoelde bij-effect is echter dat organisaties steeds starder zijn geworden. Het wordt steeds lastiger om te veranderen. Om mee te bewegingen met de ontwikkelingen. Omdat alles vast ligt in processen en systemen. En de menselijke maat is ondergesneeuwd.

Social media lijkt die menselijke maat weer terug te brengen. Denk aan Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube en Wikipedia. Iedereen krijgt de ruimte en vrijheid zijn verhalen te vertellen. Iedereen is met iedereen verbonden. Het gaat om volgen & liken in plaats van zenden & structureren.

De vertaling van social media naar de dagelijkse realiteit binnen organisaties is nog in volle gang, want hoe maak je je intranet “socialer”, en wat levert dat eigenlijk op? Dat zijn de kernvragen die we in dit praktijkhandboek proberen te adresseren.

Welke bril?

De waarde van een sociaal intranet is voor een groot deel afhankelijk van met welke bril je naar je eigen organisatie kijkt. Veel managers zijn geschoold om hun organisatie als een goed geoliede machine te leiden. Met als gevolg dat medewerkers meer een asset dan een mens zijn. In HRM is de H van Human zwaar ondergesneeuwd onder de R van Resource en de M van Management.

Een sociaal intranet zal nooit meer worden dan een leuke opfrissing van de interne communicatie als je niet durft het wereldbeeld van de organisatie als goed geoliede machine los te laten. Want wat zou er gebeuren als je je organisatie durft te zien als een ecologie, een levend organisme? Als je durft te groeien naar een social enterprise? Als je gelooft dat het veranderen van de communicatiepatronen ondersteund door een sociaal intranet het DNA van de organisatie verandert?

Waarde

Een sociaal intranet komt echt tot zijn waarde als het je helpt naar een lenige organisatie te groeien. Een organisatie die meebeweegt met wat hem op zijn pad komt, die in staat is snel en soepel in te spelen op veranderingen in de omgeving. Medewerkers krijgen de vrijheid om te handelen, afhankelijk van wat nodig is. In nauw en direct contact met de rest van de organisatie.

Voorwaarde is dat je als organisatie wel jezelf blijft. Als de tendens in de markt is om stroopwafels te verkopen, en als daar geld in is te verdienen, moet je daar dan in meegaan als bank? Het gevaar van lenigheid is dat je je laat meeslepen met de stroom, maar daarmee kwijtraakt waar je eigenlijk voor staat, waar je kracht ligt, je eigenheid. Een sociaal intranet is ideaal om met elkaar continu de eigenheid te bespreken. Hoe doen wij dingen, anders dan de anderen?

Een lenige organisatie vraagt bovendien om medewerkers die bijdragen aan de droom en missie van de organisatie, terwijl ze ook hun eigen dromen leven en waarmaken. Uit het Global Workforce onderzoek van Towers Perrin blijkt dat hoewel 83% van de Europese werknemers zijn werk leuk vindt slechts 21% zich daadwerkelijk verbonden voelt met de organisatie waar hij werkt. Omdat ze zich niet herkennen in de droom en het verhaal van de organisatie, van het management. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt hoe belangrijk betrokken medewerkers zijn. Betrokken medewerkers zijn creatiever, dragen meer bij, zijn meer tevreden en minder ziek. Wie voelt dat zijn bijdrage op het sociale intranet er toe doet, zal zich gestimuleerd voelen om steeds meer te participeren in het gesprek dat de (eigenheid van de) organisatie maakt, om deel te zijn en zich deel te voelen.

Ambitie

Lenig organiseren klinkt natuurlijk prachtig, maar waar begin je? Het is lastig om als intranetmanager in één keer een heel nieuw wereldbeeld in je organisatie te introduceren. De ervaring is dat een individuele communicatiemanager, HR-manager of intranetmanager, die het als zijn persoonlijke missie ziet om verandering op gang te brengen met een sociaal intranet of met enterprise social software, daarmee een instrument in handen krijgt om zijn eigen ambitie te ondersteunen en waar te maken.De aanpak gaat dan meestal met ‘kleine’ stapjes, die op zichzelf al waardevol zijn. Denk aan “het 2.0 maken van het personeelsblad”. Of het sociale intranet inzetten om de sociale verbinding tussen medewerkers te versterken omdat vanwege het nieuwe werken meer op afstand samengewerkt moet worden. Zo’n eerste stap is goed ‘te verkopen’ aan het management, en biedt houvast voor de vervolgstappen. Vanuit deze dynamiek kan en zal de organisatie veranderen, kan een lenige organisatie groeien.

Veel managers blijken terughoudend te zijn om los te laten. Want waar gaan mensen het op het sociale intranet allemaal over hebben? Winkwaves heeft een maand bijgehouden wat de medewerkers van een energiebedrijf op hun sociale intranet plaatsten. En dat blijkt heel divers:Er valt hier een aantal dingen op. Allereerst dat het sociale intranet voor een belangrijk deel nog steeds gewoon voorziet in de behoefte om zakelijke berichten met elkaar te delen. Je zou dit het nieuwe zenden kunnen noemen. Wat ook opvalt is dat een groot percentage gaat over commerciële verbeterideeën, die dankzij de verbinding met de juiste persoon op het sociale intranet vaak heel snel uitgevoerd konden worden. De terugkoppeling hierover vond uiteraard ook plaats via het sociale intranet. Een prachtige motivatie om mensen te laten voelen dat hun ideeën en bijdragen er toe doen.

Het persoonlijk transparant maken werd vooral gedaan door managers en andere sleutelpersonen uit de organisatie, waarbij ze op persoonlijke toon vertelden wat hen bezighield. Het blijkt dat deze categorie het meest geliked werd. Kijkend naar deze cijfers kan voorzichtig geconcludeerd worden dat een sociaal intranet een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren en het commerciële succes van een organisatie. En zo kan groeien naar die lenige organisatie.