A Process Perspective on the Evaluation of Enterprise Social Software

  • sep 2015
  • Mark
  • 2730
Dossier: Sociale Innovatie

Hoe beoordeel je het succes van een investering in Harmonics? Begin met onderscheid te maken in welke stap de inbedding van ESS zich bevindt. "ESS investments lead to organizational performance through a chain of three processes: (1) Within the conversion process ESS expenditures are transformed into usable ESS assets. (2) The potential of assets to change work procedures is exploited in the ESS use process. (3) In the competitive process the ESS impacts that materialize during the ESS use process are exploited and, eventually, transformed into improved organizational performance."

@maaike en @ellenkiel Ik zie overeenkomsten met ons Social Enterprise Maturity Model, waarin onze eerste stap (of, bij vijf stappen, eerste twee stappen) over het conversieproces gaat, de volgende stap over het gebruiksproces en de laatste twee over het competitieve proces.

A Process Perspective on the Evaluation of Enterprise Social Software

https://www.researchgate.net/publication/280001...

Trefwoorden