Welkom in de wereld van tribes, squads, scrum masters en stand-ups

  • mei 2015
  • Milou Reiche
  • 2143
Winksels

scrum, agile, lenig werken

Twee rugbyteams die in gebogen houding tegen elkaar duwen. Deze klassieker op het rugbyveld wordt ook wel scrum genoemd. Het kan overigens kloppen dat je die term eerder van een kantoormeeting kent dan van een bezoekje aan het rugbyveld. Scrum is namelijk de bekendste methode van agile werken. Ook wel bekend als 'lenig werken' en laten we daar tegenwoordig nou ontzettend mee bezig zijn in het Land van Het Nieuwe.

De NRC Q-nieuwsbrief die vanmorgen in mijn digitale postvak neerstreek stemde me vrolijk. Niet alleen omdat ik een goede metafoor altijd, áltijd wel kan waarderen. Helemaal als Het Nieuwe wordt geïllustreerd door een hoopje mannen die in een uiterst ongemakkelijke houding een uiterste aan inspanning leveren om 'in gebogen houding tegen elkaar aan te duwen'. Oók omdat ik ervan overtuigd ben dat het wendbaar organiseren van werk, de sleutel is om als organisatie mee te kunnen bewegen met verandering.

Welkom in de wereld van tribes, squads, scrum masters en standups
Het idee van Agile, zo stelt Andres van Vugt, draait om "[Het] werken in kleine teams, snel beslissen, belangrijke dingen eerst doen, veel contact met de klant. En accepteren dat er na een korte periode - een sprint - een tussenproduct wordt geleverd dat onaf is. Het scheelt een ‘hele stapel papier’ van functionele, technische en grafische ontwerpen". Organisaties als Apple, Google en de kleinere softwarebedrijven zijn hier bij uitstek geschikt voor; het mag dan ook geen verrassing meer zijn dat zij het scrummen al 10 jaar onder de knie hebben.

Een rugby-klassieker voor iedereen?
Verandering en weerstand zijn onlosmakelijk verbonden. Bij mij rijst de vraag of lenig organiseren een move is die iedereen kan en wíl maken? Van Vugt: “Het is verleidelijk om terug te vallen in oude manieren. Een idee van agile is dat je tijdens het proces dingen kunt veranderen als er nieuwe informatie is. Productmanagers doen dat niet snel, omdat ze zo gewend zijn vast te houden aan een plan.' Winkwaves partner en platformmanager van Rabobank.com Danielle Hoek stelt: "Iedereen moet zijn eigen plannen en strubbelingen elke dag duidelijk maken tijdens de stand-up van een kwartier. Juist ict’ers vinden het soms lastig dingen hardop te zeggen. Voordat je het weet, ben je kwijt waar iedereen mee bezig is.”

Het faciliteren van een nieuwe werkstructuur
Eenmaal besloten dat je een stap waagt in het nieuwste van het Land van Het Nieuwe, begint het pas. Scrummen, agile en lenig werken vereist een werkstructuur die deze vorm van organiseren van werk faciliteert. Steeds vaker kiezen organisaties ervoor om die werkstructuur efficiënter te organiseren via een digitale omgeving om op kennis te delen en samen te werken.

Toegegeven, het creëren van opiniated software bij Winkwaves doet, zo blijkt, ook voldoende voor mijn opinitated self. Desalniettemin kan ik je dit mooie voorbeeldrecept niet onthouden:

Men neme vijf fuserende politiekorpsen, één social enterprise platform dat op de goede plek en de juiste tijd organisatiebreed is gelanceerd en multidisciplinaire teams die via werkborden gingen werken.... Lees snel verder


Je bevindt je nu op het open intranet van Winkwaves. Wij van Winkwaves maken social enterprise software Harmonics. Op basis van Harmonics hebben wij naast de Politie Eenheid Oost al 75+ organisaties, verenigingen en communities de basis geboden voor een social platform voor kennisdeling en samenwerking. Klein en groot. Nationaal en internationaal. Besloten en publiek. Intern, extern en ook wel eens allebei. Die verhalen tref je in dit portfolio - al horen we het liever gelijk als je meer van ons wilt weten.

http://www.nrcq.nl/2015/05/13/het-is-woendag-le...