De veranderende rol van communicatietechnologie in 5 fasen

  • mei 2015
  • Milou Reiche
  • 2212
Winksels

"De lenige en lerende organisatie is in hart en nieren een communicatieve organisatie, met een onmisbare rol voor Communicatie en een getransformeerde invulling van het communicatievak. De communicatieprofessional als ‘netwerk-coo’ (chief operating officer)!" zo stelt René Jansen in zijn openingsessay van het onlangs gepubliceerde CommunicatieNU #2.

Lerende en lenige netwerkorganisaties

Na de webbificatie van organisaties rond het millennium en de social-isering van organisaties in de afgelopen 10 jaar groeien we toe naar lenige en lerende netwerkorganisaties. Een vorm van organiseren waarin mensen over tijd en plaats verbonden zijn en samenwerkingsvormen over grenzen heen, individuen in hun rol versterken.

Het Social Enterprise Maturity-model

Aan de hand van de vijf volwassenheidsfasen in het Social Enterprise Maturity-model biedt Jansen een meetinstrument om te bepalen waar een organisatie zich bevindt, waar deze heen wilt en welke beweging in gang gezet moet worden om te groeien naar een lerende en lenige netwerkorganisatie met social enterprise software.

Over CommunicatieNU #2

Vers van de pers (april 2015) is CommunicatieNU #2 dé vakinhoudelijke glossy over het communicatievak, voor en door het vak zelf geschreven. In CommunicatieNU #2 vind je alles over trends in het vak, de actuele thema's, de lastige zaken waar communicatieprofessionals tegenaan lopen en hoe ze die oplossen. Naast Betteke van Ruler komen ruim 100 mensen aan het woord; zowel studenten, bureaudirecteuren, communicatiemanagers als wetenschappers.