Vijf vragen aan René Jansen over lenig en lerend organiseren met social enterprise software

  • apr 2015
  • Milou Reiche
  • ·
  • Aangepast jan 2018
  • 3042
  • 1
Winksels

Wanneer René M. Jansen spreekt over 'lenig en lerend organiseren' en nieuwe manieren van (samen)werken, vraagt menig toehoorder zich na afloop (al dan niet hardop) af waarom email en voorstelrondjes bij vergaderingen überhaupt nog bestaansrecht hebben in de wereld van het nieuwe werken en organiseren. Gewapend met wetenschappelijke en praktijkervaring als CEO van Winkwaves bevindt René zich midden in het continu verschuivende speelveld van mens, technologie en organisatie. 14 April predikt hij de deelnemers van Wow! Het kan. Anders! in zijn workshop naar het 'lenig en lerend organiseren met social enterprise software'. In vijf vragen naar bezinning.

Milou: Interessante titel, dat "Lenig en lerend organiseren met social enterprise software" voor de workshop 14 april. Vertel ons eens, wat bedoel je daar mee?

René: Voor ik je dat goed en wel kan uitleggen Milou, ben ik je context verschuldigd en moet ik toch echt beginnen bij het begin...

Milou: In 2006?

René: Juist, 2006. Het jaar waarin ik met Hans de Graaff en Mark Schoondorp aan de slag ben gegaan om vorm te geven aan ons ideaal / overtuiging dat het organiseren van werk meer is dan 'wat het altijd al was.' Wij waren en zijn er van overtuigd dat 'strak gedefinieerde hokjes creëren voor processen en mensen' niet langer de beste manier is om werk te organiseren. Daarom bedachten we een social enterprise software platform als online (mobiele) werkplek om je werk altijd en overal uit te kunnen voeren. Door de online sporen die je achterlaat kunnen mensen makkelijker met elkaar verbinden over tijd en plaats heen. Lenig en lerend organiseren is dus niet vooraf proberen elk potentieel probleem op te lossen, maar, verbonden door het social software platform, snel met elkaar kunnen schakelen (wendbaar organiseren). Gebruikmakend van alle kennis en ervaring die je kunt afleiden uit de digitale sporen van het verleden. Mét de kracht en energie van alle verbonden mensen in het nu.

Milou: ‘Niet de sterkste of de slimste overleeft, maar degene die zich het best aanpast aan veranderende omstandigheden’ dus?

René: Exact. Charles Darwin. Ik gebruik dit vaak om te illustreren hoe wendbaarheid en flexibiliteit een tijdloos concept is. Mooi he? Dat verandering de enige constante is? Zo werkt dat ook in het organiseren van werk. En dus is 'overleven', het snel kunnen schakelen, van groot belang in de succesvolle toekomst van organisaties.

Milou: Als verandering zo tijdloos is, waarom is de modus van overleven dan toch zo veranderlijk?

René: Techniek, technologie en innovatie, maken de ontwikkeling van het speelveld steeds breder, steeds sneller. En verandering de enige constante. Denk maar aan de wet van Moore. Zo moet dus ook de manier van overleven één zijn die wendbaar is en het meebewegen faciliteert in plaats van stuurt. Dat gaat lastig bij bedrijven die nu merken dat ze niet in staat zijn om flexibel mee te bewegen.

Milou: Wat houdt organisaties tegen om mee te bewegen?

René: Ik ben met veel bedrijven in gesprek die niet weten hoe ze mee kunnen komen met tijd, technologie en medewerkers die efficiënter willen werken dan haalbaar is met verouderde werkprocessen, of concurrentie die sneller gaat dan het licht. Ze merken dat bezuinigingen, reorganisaties en politiek / economie vraagt om een nieuwe organisatie van werk. Eén die meebeweegt, die in staat stelt om mee te bewegen. De medewerker in zijn kracht en de digitale werkplek als ondersteuning dus. Niet andersom. Het gaat immers niet om de tool, maar om de mindset.

Milou: Is dit het bruggetje naar "De weg van Command & Control naar de participatie-organisatie"?

René: Ja. Met de weg van Command & Control naar de particpatie-organisatie bedoel ik het groeipad waarin het traditionele zendgerichte management in kleine maar zekere stappen wordt afgebouwd ten faveure van meer ruimte en zelfsturing, en het doorbreken en afbreken van grenzen. Command & Control staat dus echt voor de organisatie als machine, met een bestuurder die in total control is (of op zijn minst: denkt te zijn). De participatie-organisatie daarentegen is een organisatie waarin alle medewerkers bijdragen, op basis van hun kunde en energie, vanuit intrinsieke motivatie verbonden met de grotere ambitie van de organisatie.

Milou: Klinkt allemaal heel ambitieus en idealistisch. Maar vertel mij eens, hoe kun je een organisatie concreet op weg helpen?

René: We hebben hiertoe het Social Enterprise Maturity Model ontwikkelt: een groeimodel dat allereerst helpt om jezelf te positioneren, "waar staan we nu", en je ambitie concreter te formuleren "hier willen we heen".Vervolgens biedt het model houvast hoe je stap voor stap kunt groeien naar een lenige en lerende 'social enterprise', steeds intensiever gebruik makend van - en verweven met - de mogelijkheden van social. Alhoewel dat voor veel nog steeds erg futuristisch klinkt: het begint vaak genoeg ook eerst met de vraag om een online platform voor kennisdeling en samenwerking.

Milou: Hoe verhoudt dit zich tot Harmonics, de social enterprise software van Winkwaves?

René: Harmonics is een product van onze filosofie, het is even wendbaar als wij willen en het resultaat van 8 jaar overleven: meebewegen dus. Het is dan ook de derde generatie social software van Winkwaves, waar wij in cocreatie met onze klanten elke dag doorontwikkeling en innovatie mee mogen realiseren. Heel bijzonder, zeker met het groeiende klantenbestand dat allen vanuit eigen perspectief op weg is naar een succesvolle toekomst.

Milou: Wat ga je ons voor nieuws leren tijdens je workshop 14 april?

René: Ik ga met de deelnemers aan de slag met het groeipad van de 'Command & Control' organisatie naar de participatie-organisatie'. Waarin medewerkers dwars door de hiërarchische lijnen heen elkaar weten te vinden en ook buiten de organisatie in netwerken samenwerken. En verkennen welke transformerende rol social enterprise software heeft om om over tijd en plaats heen te verbinden. En hoe je richting kunt geven aan zo’n ogenschijnlijk chaotisch mierenhoop van eigenwijze professionals in en rond de organisatie. Zodat deelnemers een verhaal en een aanpak mee nemen om een goed gesprek met je collega's en het management te kunnen voeren om zelf ook te kunnen groeien naar een lenige en lerende organisatie.

Wil je meer weten over social enterprise software Harmonics en de toepassing binnen bedrijven als Air France-KLM, De Nederlandsche Bank en T-Mobile? Neem dan een kijkje in ons Portfolio, meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact met ons op.