Intranet Monitor 2014: Een blik op de toekomst van het sociale intranet

  • jan 2015
  • Milou Reiche
  • ·
  • Aangepast jan 2015
  • 1923
Winksels

Een mager zesje. Dat is het cijfer dat intranetmanagers en andere deelnemers dit jaar aan hun intranet geven. Ruim 400 respondenten hebben de tijd genomen om de vragenlijst van de Intranet Monitor 2014 in te vullen. Die antwoorden geven ons inzicht in het huidige gebruik van, en de stand van zaken rondom het intranet binnen hun organisatie. Bitterzoet is het wel, dat zesje. Gelukkig levert het ook een dosis wisdom of the crowd op. Inzicht in trends en ontwikkelingen waar we in 2015 wel raad mee weten. Drie op een rij.

Het nieuwe werken geeft intranet nieuwe relevantie

Ruim de helft van de organisaties heeft concrete plannen om het nieuwe werken in te voeren, of heeft dit al gedaan. Dit brengt het intranet nieuwe relevantie en invulling om deze flexibele manier van werken te faciliteren.

De helft van de organisaties heeft geen strategisch actieplan

Zo blijkt dat de helft van de geënquêteerde organisaties nog geen plannen heeft voor de doorontwikkeling van het intranet met een strategisch actieplan. Alhoewel er op dit punt wel sprake van vooruitgang is. Drie jaar terug was dit percentage nog 64%.

Corporate nieuws en een digitaal telefoonboek

In de afbeelding staan de meest genoemde toepassingsgebieden weergegeven op het sociale intranet van de respondenten. Dit blijft steken op het delen van corporate nieuws en het opzetten van een intern digitaal telefoonboek.

Seriously social aan de slag

We mogen hieruit concluderen dat organisaties hun (sociale) intranet langzamerhand meer inrichten op het nieuwe werken. Met een visie als uitgangspunt, het platform als instrument en de professional centraal. Een volgorde naar het hart van Winkwaves.