Three Pre-Conditions for Productive Collaboration | Michael Sampson

  • nov 2014
  • Irene
  • 3086
Dossier: Sociale Innovatie

Met de inzet van enterprise social software wordt er gewerkt aan nieuwe manieren van samenwerken en kennisdeling. Een verandering die geleidelijk gaat. Eerst zal het vooral een afspiegeling zijn van de huidige situatie in een organisatie. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het raadzaam om bij de start stil te staan bij de huidige situatie in de organisatie.

Deze blogpost benoemt 3 condities die direct van invloed zijn op mogelijke samenwerking tussen medewerkers en die daarmee een beeld geven van de waarschijnlijkheid van samenwerking middels enterprise social software:

  1. Practice: Hoe staan mensen tegenover samenwerken? Wat is hun houding ten opzichte van elkaar?
  2. Process: Wat zijn processen en patronen hoe mensen samenwerken?
  3. Potential: Levert samenwerken meer op dan als mensen afzonderlijk werken?

Three Pre-Conditions for Productive Collaboration | Michael Sampson

http://michaelsampson.net/2014/11/03/three-ps/