Do you really know what your users think? | manIA

  • okt 2014
  • Mark
  • Gekoppeld
  • Bekeken2545
Dossier: Communitymanagement

Vertrouw nimmer één databron als het gaat om het kennen van je deelnemers, maar probeer altijd zoveel mogelijk bronnen naast elkaar te leggen. Leer dit en meer uit de praktijk van een informatie-architect die user-data-analist is geworden. Hoe kun je, zelfs met een beperkte groep deelnemers als een intranet per definitie biedt, toch de data vinden om te begrijpen waar je deelnemers behoefte aan hebben.

Dossier: Communitymanagement

Do you really know what your users think? | manIA

http://patrickcwalsh.wordpress.com/2014/10/05/d...