Kennis roest niet...

  • sep 2014
  • Mark
  • ·
  • Aangepast okt 2014
  • 2085
Winksels

"If knowledge isn’t challenged to grow, it disappears fast."

Deze week nog meldde minister Asscher dat hij een baanloze toekomst voorzag. Hoe gaan we daarmee om? Al in 1967 heeft Peter Drucker daar een voorschot op genomen: "By taking over these jobs, it allows us—in fact, it compels us—to think through what we are doing." Zijn artikel schetst helder geformuleerd de uitdagingen waarvoor we nog steeds staan. En geeft en passant inzicht in ons begeleidingsprogramma Reversed Engagement.

Peter Drucker trapt zijn artikel af met niets minder dan een revolutie: "Our ancestors put skills on top of physical labor. And now—a second revolution—we’ve put knowledge on top of both. Not as a substitute for skill, but as a whole new dimension." Vervolgens probeert hij de nieuwe dimensie te duiden. Waarin hij enerzijds oog heeft voor de unieke eigenschappen van informatie: "knowledge evaporates unless it’s used and augmented." En anderzijds voor het effect van informatie op de wijze waarop wij ons werk inrichten. Als het hersenloze werk overgenomen kan worden door robots, dan komt er tegelijkertijd steeds meer werk om na te denken over wat nu eigenlijk belangrijk is: "it’s important to exploit the computer’s ability to give us only the information we want—nothing else." Dit betekent dat wij, de mens, vooral moeten begrijpen wat we willen weten. Dat vergt serieus tijd: "There is no shortcut to understanding." Met de komst van informatietechnologie, constateert Peter Drucker reeds in 1967, wordt leren denken steeds belangrijker: "The point at which we teach people to think will have to be moved further and further down the line."

Het artikel van Peter Drucker biedt meerdere aanknopingspunten om na te denken over de rol van het sociale intranet in je organisatie. Ten eerste met de vraag hoe je mensen kan helpen en motiveren om na te denken. Ten tweede met de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat informatie levend blijft. Voor meer inspiratie hebben we een aantal citaten op een rij gezet.

Reversed Engagement: met de rug naar de toekomst kijken naar het heden

Er zijn twee perspectieven om naar het heden te kijken. Vanuit het verleden. En vanuit de toekomst. Peter Drucker doet dit laatste. Hij schetst een toekomst die je helpt nadenken over het heden. Voor deze manier van denken bieden wij het begeleidingsprogramma Reversed Engagement, waarbij we met de rug naar de toekomst kijken naar het heden. Waar wil je komen en welke (kleine) stappen kun je daarbij met Harmonics zetten? Het is (vaak) een opvolger van ons eerste programma, dat gericht is op substitutie en waar we vanuit het verleden starten. Wie meer wil weten over onze programma's, nodigen we uit om contact met ons op te nemen!