Leestip: the wise fool's guido to leadership

  • sep 2014
  • Rene
  • 1313
Voor iedereen

Kreeg deze prachtige en herkenbare tekst getipt:

Wat is een organisatie?

Een directie nodigde Nasrudin uit om hen te helpen bij het veranderen van hun organisatie.

“Wat is deze organisatie die u wilt veranderen en waarbij u mijn hulp wilt?” vroeg Nasrudin.

De voorzitter haalde het glossy jaarverslag van het bedrijf tevoorschijn, vol grafieken en foto’s van directeuren die de handen schudden van de werknemers. ”Dus u wilt dat ik dit verslag voor u opnieuw vormgeef?” vroeg Nasrudin, bereidwillig als altijd.

“Nee, nee,” kwam de financieel directeur tussenbeide, “dit is alleen bestemd voor de aandeelhouders. Kijk naar deze bedrijfsverslagen. Die laten het echte plaatje zien.”

Nasrudin bladerde het verslag door, alle pagina’s vol grafieken en cijferkolommen. “Dus, moet ik begrijpen dat uw organisatie bestaat uit cijfers die op papier allemaal keurig in rijtjes onder elkaar staan?” vroeg hij.

“Helemaal niet,” antwoordde de algemeen directeur. “Kijk eens naar dit overzicht van de organisatiestructuur. Daaruit kunt u aflezen hoe ons bedrijf in elkaar zit.”

“O,” zei Nasrudin en de directie dacht dat hij eindelijk met iets zinnigs zou komen. “Het bedrijf bestaat uit een stel blokken die met elkaar verbonden zijn door rechte lijnen en stippellijnen.”

De directeur personeelszaken zei wrevelig: “Goed, de organisatie is niet de propaganda, de boekhouding of de geschreven structuur. Ik begrip wat u probeert duidelijk te maken. In tegenstelling tot mijn collega’s begrijpen wij van PZ heel goed dat de organisatie in feite de mensen zijn. Als u wilt zal ik de parkeerplaats laten ontruimen en al onze vierduizend werknemers daar bij elkaar brengen. Dan zult u echt onze organisatie zien.”

“Dus,” zei Nasrudin, “uw organisatie is een grote menigte mensen, op een lege plek, die zich afvragen wat ze daar in godsnaam doen.”

Mooie aanleiding om nasrudin.org te verkennen? :)

Leestip: the wise fool's guido to leadership

Nasrudin - This month's story

http://www.nasrudin.org/html/storymarch.htm