Instituut voor Briljante Mislukkingen

 • aug 2014
 • Charlotte
 • ·
 • Aangepast aug 2014
 • 1
 • 3113
Dossier: Communitymanagement

Een al wat oudere en al eerder geposte (verfrissende) benadering om te leren en innoveren. Innovatie verloopt niet in een rechte en stijgende lijn, maar juist stapsgewijs en soms is het zelfs één stap vooruit en weer twee terug. Toch kun je van de fouten die je maakt leren en verder groeien, zie hieronder wat de voorwaarden voor een brijante mislukking zijn.

Ik ben er nog niet helemaal uit over wat precies de toegevoegde waarde van deze benadering voor een sociale omgeving kan zijn, maar het idee spreekt mij wel aan en het zou misschien in groepen of voor community management toegepast kunnen worden.

Briljante Mislukkingen

Wat is een briljante mislukking?

Een briljante mislukking voldoet aan vier voorwaarden:

 • je zet je met de beste – niet ten koste van anderen of de maatschappij – bedoelingen in om een doel te bereiken
 • je voorkomt daarbij onnodige fouten: mislukkingen door slechte voorbereiding en dommigheid vallen niet onder de categorie ‘briljant’
 • je hebt het oorspronkelijke doel van je inzet niet bereikt; als het resultaat daarvan niet is voorgenomen, maar wel meerwaarde oplevert, dan hebben we officieel te maken met een briljante mislukking
 • je hebt geleerd van je mislukking; zelfs als je nog steeds niet weet hoe, heb je wel geleerd hoe niet; bovendien kunnen jouw ervaringen, doorzettingsvermogen en durf anderen inspireren tot nieuwe pogingen

Zomaar een voorbeeld: de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus

 • Columbus’ oorspronkelijke bedoeling: een snelle handelsroute vinden naar het Verre Oosten
 • De Italiaanse ontdekkingsreiziger liet niets aan het toeval over: hij regelde – tenslotte in Spanje – sponsoring van zijn missie en ondernam de gedurfde reis met een ervaren bemanning en goed uitgeruste schepen Columbus’ missie liep uit op een mislukking.
 • Zijn oorspronkelijke doel: de Aziatische markt toegankelijker maken haalde Columbus niet: in plaats van het beoogde Indië, bereikte hij een onbekend continent de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus was niet alleen voor de ontdekkingsreiziger zelf een leerervaring, maar inspireerde ontelbare anderen
 • Een briljante mislukking die behoort tot de grootste succesverhalen in onze geschiedenis en zo zijn er vele …

Die wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in kaart brengen en daarom doen we een oproep.

Reacties

één reactie, 25 augustus 2014
 • Ook de "Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2014" staat weer op de planning:

  De gezondheidszorg is ingrijpend aan het veranderen. Meer maatwerk, de nadruk op kwaliteit van leven, doelgerichte financiering en een verschuiving naar ‘zelfmanagement’ van de patiënt. Vernieuwingen die gepaard gaan met vallen en opstaan. Want nieuwe initiatieven lopen nu eenmaal niet altijd zoals gepland. En dat is maar goed ook. Innovatie ontstaat immers vooral door te leren van wat er niet werkt. Lerend vermogen is een teken van kracht. Maar daar is wel lef voor nodig en een open dialoog.

  Met het uitreiken van de Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2013 is het belang van het delen van mislukkingen op de kaart gezet. In 2014 willen we voortbouwen op dit succes door de transparantie over mislukkingen verder uit te breiden. En met de kennis die dat oplevert het innovatievermogen in de zorg een stevige impuls te geven. Hiertoe nodigen we wederom iedereen uit, wetenschappers én professionals in het zorgveld, om mislukte projecten aan te melden.

  Elk mislukt project waarvan geleerd kan worden, komt in aanmerking, of het nu voorbeelden uit de preventie, zorg, onderzoek of praktijk zijn. Inzenden kan door een eenvoudige e-mail te sturen met een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat was de intentie?
  • Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
  • Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
  • Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?