Externe leden

  • jun 2014
  • De Waard
  • 1483
Harmonics

Ook externen kunnen samenwerken binnen een Harmonics omgeving. Op uitnodiging van de platform beheerder kunnen ze in specifiek toegewezen groepen en in toegewezen documenten samenwerken. Zo is het platform niet alleen intern maar ook extern optimaal om in samen te werken en kennis te delen (en borgen).