Harmonics

Externe leden

  • jun 2014
  • De Waard
  • 1332

Ook externen kunnen samenwerken binnen een Harmonics omgeving. Op uitnodiging van de platform beheerder kunnen ze in specifiek toegewezen groepen en in toegewezen documenten samenwerken. Zo is het platform niet alleen intern maar ook extern optimaal om in samen te werken en kennis te delen (en borgen).

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.