Winksels

Van traditioneel organiseren naar het nieuwe samenwerken in de netwerkorganisatie

 • jun 2014
 • Rene
 • 3
 • 2147
 • 2

Ben erg trots dat ik vandaag op het Logeion jaarcongres mocht spreken over "lenig en lerend organiseren" en de rol die communicatieprofessionals daarbij hebben als "hoeders van verbinding". Hierbij de letterlijke tekst van mijn betoog:

Broeders en Zusters,

Wij zijn hier vandaag bij elkander gekomen, op het jaarcongres van Logeion, in het jaar des heren 2014, voor een moment van bezinning, van reflectie, maar zeker ook van hoop…

Want de wereld waarin wij leven en beroepsmatig acteren verandert, in duizelingwekkende vaart, met een tempo dat uniek is in de geschiedenis van ons mens-zijn

Waar de wereld een eeuw geleden nog relatief overzichtelijk en voorspelbaar was, grijpt de chaostheorie niets-ontziend om zich heen

Door de ultieme technische verbondenheid via sociale media zijn topics wereldwijd trending en weer totaal vergeten, in een vergelijkbaar tijdsbestek waarin vroeger de troubadour zijn luit van een nieuwe snaar voorzag

Ik vraag u: Is het dan niet vreemd, dat wij in zo’n snel veranderende en daarmee compleet onvoorspelbare wereld, onze organisaties proberen te leiden en te sturen zoals we dat een eeuw geleden deden?

Want laten wij niet vergeten, laten wij NIET vergeten: Kijk morgen eens goed om u heen, de organisatie die u daar ziet, inclusief de manier waarop “het management” zijn werk doet, zijn gewoon een vermaledijde uitvinding van een eeuw geleden! Uit de tijd dat er nog geen internet was. De tijd dat we de lopende band bedachten. De tijd dat we mensen ongestraft als identiteitsloze onderling volstrekt uitwisselbare productie-eenheden konden behandelen. De tijd dat we mensen maximaal waardeerden als ze precies en voorspelbaar uitvoerden wat hen opgedragen werd.

Zodat de mens als mens eigenlijk overbodig werd…

U begrijpt, waarde broeders en zusters van Logeion, dat we dat met zijn allen niet meer willen. Niet meer kunnen. Ik geloof dat wij, u en ik, onze organisaties kunnen laten groeien.

Geniet van de gedachte dat het anders kan!

Moge organisaties groeien, van vastgeroeste vastgelopen mens-onterende machines naar lerende, lenige en levende waardecreërende netwerken. Waarin de creativiteit, inzet en oplossend vermogen van mensen in en rond de organisatie verbonden worden, om samen sterker te staan.

Geloof in de kracht van de communi-catieve organisatie

Daar ligt onze toekomst! Wij, als hoeders van verbondenheid!

En nu vraagt u zich natuurlijk af, wat betekent dat voor mijn werk? Wat betekent dat voor JOUW werk? Voor ONS werk? Ons eigen handelingsperspectief? Wat kan ik als communicatiemanager hier morgen mee doen?

Om te kunnen verbinden, over afdelingen en locaties heen, over organisatiegrenzen heen, 
met de schaalgrootte en reikwijdte van onze huidige organisaties, om de ervaringen uit het verleden, en de ambities voor de toekomst, te verbinden in handelingsperspectief voor het heden, vinden wij onze redding in technologie. Social technology.

Laten wij geloven. Geloven in de verbindende kracht van social technology. Een versterkende symbiose van mens en technologie.

Laten wij, broeders en zusters van Logeion, de weg wijzen! Het voortouw nemen, naar een nieuwe, verbindende werkomgeving. Voor het nieuwe samenwerken. Op weg naar de verbindende #werkplek2020.

 • Door die verbondenheid, kunnen we in de continu veranderende omgeving snel en efficiënt de beste oplossing voor het NU te vinden;
 • Laten wij toch stoppen met dat vermaledijde e-mailen, en voortaan op het social platform volgbaar samen werken, waardoor wij leerzame sporen achterlaten die wij kunnen gebruiken om te verbinden en om samen te leren en te groeien. Volgbaar werken!
 • Waardoor u al co-creërend, het verhaal weeft van waar u als organisatie vandaan komt, voor staat en naar toe gaat.

En dat zal niet altijd makkelijk zijn…

Maar bedenk dan: U kunt zelf het verschil maken!

 • Als een Raad van Bestuur lid jou vraagt, “zeg, kun je even dit berichtje op het social platform zetten voor me?” Wat doe je dan? 
Hou dan je rug recht, net als Evelyn Vischedijk van Spirit, en zeg “kom, ik leg je uit hoe je het zelf kunt doen”
 • En als mensen aanstoot nemen aan oneerbaar taalgebruik in de publieke twitter-stream over jouw organisatie die je op de intranet-homepage toont, en jou daar voor verantwoordelijk maken, wat doe je dan?
Weest dan net zo krachtig als Marcel Hoogland van het Reinier de Graaf ziekenhuis om te stellen: we moeten juist meer social communiceren, dan zal het positieve geluid de overhand krijgen

 • En als collega’s jou een email sturen, wat doe je dan?
 Sta dan fier op, en durf een out-of-office boodschap te maken: Beste zender, email verstopt! Laat informatie verbindend stromen! Het gesprek tot leven komen. Let’s talk business on our social platform!

 • Of als je morgen weer in een vergadering zit, die begint met een voorstel rondje, het vaststellen van de agenda en het plichtmatig afhandelen van binnengekomen stukken, wat doe je dan?Neem dan een voorbeeld aan Mark Schoondorp van Winkwaves en onderbreek rucksichtlos het dwangmatig ingesleten patroon van poppenkast spelen voor grote mensen: Elkaar in de ogen kunnen kijken is een godsgeschenk, en waardeer het ook als zodanig! Gebruik het als quality time, om elkaar écht als mens te leren kennen; om de écht complexe vraagstukken te bespreken of om je over te geven aan het al dan niet geoorloofd genieten van vleselijke lusten…. 

 • En als je je afvraagt: wat is mijn rol nog als mijn 12000 collega’s allemaal communicatie gaan bedrijven? 
Grijp dan niet terug op controle en regels, maar geef mooie voorbeelden extra aandacht door ze in het zonnetje te zetten, goed voorbeeld, doet goed volgen…

Wat kunt u morgen doen…

Wacht niet tot morgen! Kom in beweging! Geloof in de verbindende en activerende kracht van social technology! Neemt als communicatiekundige het voortouw op weg naar #werkplek2020!

Geloof zal altijd ter discussie staan. Maar blijf geloven, u staat niet alleen! De wetenschap is met u! Zelfs McKinsey is met u. Dit maatpakken bolwerk van oud managementdenken, dat onvoorwaardelijk geloofd wordt door uw bestuurders, stelt dat je met social technology 20 - 30% productiever kunt zijn.

Waarmee elke taakstelling, bezuinigingsoperatie of reorganisatie, in plaats van een bedreiging, een kans wordt. Een kans om ruimte te creëren. Ruimte voor vernieuwing, voor eigen initiatief en positieve energie. Waarin mensen zich weer als mensen gewaardeerd kunnen voelen.

Broeders en zusters van Logeion, als u nu verward bent. Over dit verhaal. Over het verleden. Of de toekomst. Als u op zoek bent naar reflectie. Handelingsperspectief. En vooral naar Hoop. Volg mij dan. Ik sta bekend op het wereldwijde internet als @renejansen. Volg mij. Als u gelooft, of wilt gaan geloven, in het nieuwe samenwerken en de verbindende kracht van de communi-catie…

Reacties

3 reacties, meest recent: 8 juni 2014

 • Hi Rene,

  Hear, hear !!!

  Een kernachtig en volledig betoog over de rol en impact van nieuwe media en nieuw organiseren in deze snel en continu veranderende wereld.

  Snel maar weer eens bijpraten.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.