From population to organization thinking - Insite

 • apr 2014
 • Mark
 • 2579
Dossier: Sociale Innovatie

Een boeiend project onder de paraplu van de EU: Insite.

"We in INSITE are investigating whether Western society's innovation processes and its dependence on them might lie at the root of the sustainability crises.

And if so – what can be done about it?"

Ze hebben een manifesto (waarom??), waarin ze op heldere wijze de Innovatie Watervallen uitleggen:

 1. new artifact types are designed to achieve some particular attribution of functionality;
 2. organizational transformations are constructed to proliferate the use of tokens of the new type;
 3. novel patterns of human interaction emerge around these artifacts in use;
 4. new attributions of functionality are generated to describe that the participants in these interactions are obtaining or might obtain from them;
 5. (= 1) new artifacts are designed to instantiate the new attributed functionality.

Het risico van deze watervallen is dat de sturingsmechanismen, wat zij benoemen als the Innovation Society ideology' bijvoorbeeld niet gaan over maatschappelijk welzijn:

"This ideology underlies almost all current discourse about business strategy and governmental policy. The following four propositions form its central core:

 1. the principal aim of policy is sustained economic growth, interpreted as a steady increase in GDP;
 2. the engine of this growth is innovation, interpreted as the creation of new kinds of artifacts;
 3. Which new kinds of artifacts have value is decided by the market;
 4. the price to pay for not innovating, or for subordinating innovation to other values, like cultural enrichment or social justice is prohibitively high: competition, at the level of firms and of national economies, dooms dawdlers to failure, which translates into economic decline and social chaos."

In het manifest proberen ze daar (natuurlijk) wat tegenover te zetten. Want:

"It does not address the question of how to organize processes that will provide early detection of potentially negative consequences of innovation cascades. Nor does it address the even more fundamental question: how to organize processes that would pro-actively steer innovation cascades in socially positive directions."

Vooral die laatste vraag is natuurlijk prachtig. Het antwoord is dan weer teleurstellend. Want waar ze dan meekomen vind ik, om eerlijk te zijn, nogal academisch: een organisatorische laag die dichter ligt bij de uitvoering, op het niveau van het maatschappelijk middenveld (denk ik), in hun manifesto-termen: Distributed Innovation Policy Organizations (DIPOs). Zodat in ieder geval de wens bij het uitstippelen van het beleid en de effecten na de uitvoering continu met elkaar in gesprek blijven. Maar misschien zie ik het niet goed. Want hun intentie is natuurlijk prachtig: "innovation policy should be directed not just towards encouraging the design of new technologies and artifact types, but also towards uncovering and generating rapid responses, when appropriate, to emergent consequences as tokens of these new types get incorporated into new patterns of interaction among agents and artifacts."

Interessant (en waarom ik het hier zo uitgebreid onder de aandacht breng), is de vernieuwende kijk op innovatie. Ik denk dat organisaties graag minder log willen worden, en dat is wat volgens mij ook de intentie van dit project is: een flexibele organisatie, met voelsprieten in het maatschappelijk veld waarin men opereert.


O ja, en dan waarom precies deze pagina en niet het manifesto als pagina gelinkt? Het manifesto heb je al min of meer gelezen als je het bovenstaande hebt doorgeworsteld. En er staan papers op de site, waar ik deze als belangrijk tegenwicht voor de mierenmetafoor uit heb gelicht:

*Human sociocultural organizations are self-reflexive and self-modifying, through negotiation processes that can lead to transformations in organizational structure and functionality, including the essential activities of recruitment, differentiation and coordination. Innovation in these organizations is accomplished through processes of organizational transformation, and to understand how these work, “organization thinking” rather than “population thinking” is required.*

Organisatiedenken is denk ik wel wat wij doen.

From population to organization thinking - Insite

http://www.insiteproject.org/paper/from-populat...