Start met het vertellen van verhalen

  • apr 2014
  • Charlotte
  • 1441
Winksels

Op het Social Now congres van alweer een week geleden, sprak het duo Phil Hill en Paul Courney over ‘engaging the organisation’. Zij vertelden dat storytelling (verhalen vertellen) als middel ingezet kan worden om steun te krijgen van het management en om mensen te activeren (nieuwe) tools te adopteren. Verhalen zijn een erg krachtig middel, maar het creëren van treffende verhalen kost tijd en goede voorbereiding. Daarnaast moet je ook goed weten hoe en welk je verhaal je aan wie vertelt, oftewel: always remember the hippo!

“HIPPO stands for the Highest Paid Persons Opinion. Understand the limited time they have available to listen to your story. Get the hippo on your side by telling the right story and get agreement on what we as an organisation want to achieve not on how to do it. Gain their empathetic support through true understanding”.

Als voorbeeld vertellen Phil en Paul een verhaal van een vrouw in de dertig, die voorafgaand aan haar eerste werkdag een iPad, ingegraveerd met haar initialen, van haar nieuwe werkgever ontvangt. Op haar iPad vindt zij filmpjes over de organisatie, informatie over het gebouw en allerlei updates over wat er de afgelopen periode in de organisatie heeft afgespeeld. Wanneer zij daadwerkelijk haar eerste werkdag heeft, weet zij bij binnenkomst in het gebouw al de weg en heeft zij allerlei relevante informatie kunnen lezen waardoor zij zich direct betrokken voelt bij de organisatie en vrijwel direct aan de slag kan gaan. Later die avond, tijdens een borrel met haar vriendinnen, vertelt de vrouw enthousiast over haar nieuwe geweldige werkgever.

Wat Phil en Paul vervolgens vertellen is dat dit verhaal in 2009 is bedacht en dat het nog voor de komst van de eerste iPad is gebruikt. Met het verhaal hebben zij het management van een grote organisatie beelden mee kunnen geven over de toekomst en wat er gedaan kan worden om (nieuwe) werknemers met de organisatie te verbinden. Met het verhaal vertellen zij wat de organisatie kan bereiken, maar vertellen ze nog niet hoe ze het gaan doen. Dat er strategische keuzes, technische aspecten, een sociaal intranet en andere elementen met bijbehorende kosten aan verbonden zijn wordt in het verhaal niet benoemd. Juist door het toekomstbeeld te schetsen en daar op af te tekenen wordt er ruimte gecreëerd om over de andere 'hoe' onderwerpen verder het gesprek aan te gaan en de nodige steun te krijgen. Phil en Paul geven wel nog als waarschuwing mee dat het vertellen van verhalen niet voor iedere situatie het juiste middel is en dat verhalen van het moment zijn.

"Stories are only of the moment. If you are right it was obvious, if you are wrong you are an idiot with evidence. If you do it right the pied piper syndrom will occur, this means, if you explain things to people properly they will think they’ve come up with it".