How your upbringing could be holding back your social business | Pioneers Post

  • apr 2014
  • Mark
  • 1326
Dossier: Psychologie

Kunnen we met ons allen ons toch weer achter onze jeugd verschuilen: de wijze waarop wij omgaan met tegenstrijdige emoties wordt bepaald in de eerste jaren van onze kindertijd. Kiezen we dan de paranoïde-schizofrene aanpak, waarbij we de goede dan wel de slechte emotie selecteren en de andere blokken? Of kiezen we voor de depressieve aanpak, waarbij we accepteren dat de goede en de slechte emoties tegelijk bestaan? De aanpak die we kiezen blijkt ook te werken in hoe we in organisaties en groepen opereren.

"In many ways the goal of psychoanalytic organisational consultancy is to allow organisations or groups to move from the paranoid-schizoid position to the depressive position. In other words, the aim is to enable people to manage good and bad feelings at the same time rather than clinging onto a good or bad emotion and denying the opposite emotion. The shift helps people move from denial into a place where there is room for thoughtful and creative interest in the problems of an institution. This then helps to develop conscious strategies that support healthy organisational development."

How your upbringing could be holding back your social business | Pioneers Post

How your upbringing could be holding back your social business | Pioneers Post

http://www.pioneerspost.com/comment/20140408/ho...