Dossier: Werkplek 2020

Themamaand Arbeid van de Dag bij Brakke Grond

  • mrt 2014
  • Mark
  • 1525

In aansluiting op onze Winkwaves+8 Mind The Gap, kun je in april verder de werkplek van de toekomst verkennen:

"Voortdurende vernieuwingsdrang heeft een niet te stuiten impact op het leven en werken in een buurt. De Brakke Grond en Droog stellen gedurende één maand de toekomst van arbeid in vraag. We wijken voor futuristische visioenen, en creëren setting voor nieuwsgierige, kritische en artistieke afwegingen. De expositie Arbeid van de dag vormt het vertrekpunt voor ontmoetingen tussen denkers, doeners en alleskunners. Een opeenstapeling van activiteiten, van voorstellingen tot rondleidingen, van debatten tot showcases als opmaat naar de viering van 1 mei, de Dag van de arbeid."

Themamaand Arbeid van de Dag bij Brakke Grond

Brakke Grond

http://www.brakkegrond.nl/festival/61/themamaan...