De komst van technotherapie; verslag van Winkwaves +8: Mind The Gap

  • mrt 2014
  • Mark
  • 2165
Dossier: Werkplek 2020

De mens is geïnteresseerd in de mens. Dat is de belangrijkste conclusie van Winkwaves +8: Mind The Gap. Wanneer we in 2014 denken aan de mogelijkheden van de technologie en de Wet van Moore voor de werkplek van 2020, dan blijkt dat we technologie vooral willen benutten om onszelf en anderen beter te leren kennen en om betere verbindingen met anderen te kunnen maken. De technologie van de toekomst lijkt daarmee deels een vorm van technotherapie.

Tijdens het evenement ter gelegenheid van alweer de 8ste verjaardag van Winkwaves, bespraken zo'n 50 deelnemers in een zestal workshops de impact van de Wet van Moore op de werkplek van 2020. De centrale vraag bij iedere workshop was: 'Op welke wijze draagt de werkplek van 2020 bij aan...?'. Op de stippellijn stonden de thema's:

  • een duurzame samenleving;
  • het onderwijs in Nederland;
  • zelfstandig samenwerken;
  • mijn gezondheid;
  • mijn betrokkenheid bij werk & collega's;
  • creativiteit & innovatie.

De zevende workshop bood een kennismaking met Yoga voor de werkplek.

Ganzenborden in de metro

LEDworks

In een ambiance van metrogeluiden en een mondharmonica startte de reis naar 2020. Met een wiskundige introductie op de Wet van Moore kwam de vervreemding bij de aanwezigen. Na de eerste ronde workshops zorgde een demonstratie van verbonden audio- en LEDobjecten door studenten van de TU Delft voor een futuristich doorkijkje naar een wereld van verbonden objecten. Aansluitend op de tweede ronde workshops werd de deelnemers gevraagd om de route naar de werkplek van 2020 in de vorm van een traditioneel ganzenbord te gieten. Welke bruggen versnellen het proces? Welke putten, gevangenissen en doolhoven vertragen de route?

Technotherapie

Een dag later kunnen we beginnen met het net ophalen van Winkwaves+8: Mind The Gap. Wat hopen we dat de technologie onze werkplek in 2020 kan bieden? De menselijke maat staat ook dan centraal. Zo kan de technologie ons waarschuwen als we te weinig drinken. Of wanneer we iemand passeren met een gelijke interesse. Ook kan een deel van onze routineklussen dan geautomatiseerd zijn. Maar niet teveel, want we willen wel zelf de beslissingen blijven nemen. Met de vrijgekomen tijd kunnen we les gaan geven op scholen. We zullen in ieder geval moeten zorgen dat we onze eigen unieke toegevoegde waarde kennen. Want alleen op die manier blijven we 'in de markt' als steeds meer technologie ons werk kan overnemen.

Wat mij persoonlijk vooral is bijgebleven, is de verwachting dat de technologie van de toekomst ervoor gaat zorgen dat we ons lichaam, onze waarden en normen en ons gedrag beter leren kennen en begrijpen. Met dit begrip kunnen we vervolgens 'betere' mensen worden. Beter voor onszelf en beter voor de ander. Dit zelfinzicht, waarvoor we tot de jaren 80 van de vorige eeuw in psycho-analyse gingen, gaat nu komen van de technologie. We willen onszelf en de ander graag kennen. Technotherapie gaat daarbij helpen.

Werkplek 2020

De focus op de mens tijdens Winkwaves +8: Mind The Gap, zal zeker ook te maken hebben gehad met de setting. Het besluit om de workshops te organiseren zonder technologie als laptops en beamers, maakt dat iedereen is terug geworpen op zijn of haar eigen referentiekader. De menselijke maat is dan dichterbij dan de vergezichten van de Wet van Moore. Willen we een stap verder gaan in de zoektocht naar de Werkplek2020, dan is een middag (veel) te kort, en is er veel meer technologie nodig om ons in het ongewisse te storten. Het lijkt mij geweldig om dit nog eens te organiseren, samen met bijvoorbeeld de TU Delft.

Tijdens onze achtste verjaardag is in ieder geval een belangrijke eerste stap gezet in de ontwikkeling van goed gereedschap voor kenniswerkers na Harmonics. Wij willen onszelf en de ander graag kennen, zeker ook op het gebied van (samen)werken. Technotherapie kan nog een grote vlucht nemen.

Een sfeerimpressie van Winkwaves +8: Mind The Gap