Dossier: Werkplek 2020

De paradox van Jevons en de wet van Moore

  • feb 2014
  • Irene
  • 1290

In dit filmpje legt Mike Walsh een verbinding tussen Jevons paradox en de huidige technologische ontwikkelingen, met name de opkomst van sociale media. Jevons paradox stelt dat technologische vooruitgang die de efficiëntie verhoogt waarmee een resource gebruikt wordt, ervoor zorgt dat de mate van consumptie van die resource stijgt in plaats van afneemt. Het viel Mike Walsh op dat hij steeds meer meetings heeft en dat terwijl hij juist steeds meer middelen heeft om contact op andere manieren te onderhouden. Hij legt hierin een verband met Jevons paradox: doordat hij met meer mensen contact onderhoudt, stijgt juist de behoefte aan meetings. Face-to-face contact is immers nog steeds het meest waardevol en hoe meer contact, hoe meer de behoefte aan face-to-face contact.

Een interessante gedachte....de Wet van Moore en Jevons paradox.

De paradox van Jevons en de wet van Moore

Mike Walsh on The Changing Workplace | Keppler Speakers

http://www.kepplerspeakers.com/2014/01/mike-wal...