Dossier: Werkplek 2020

Verdieping +8: Zoals een wilde naar een schip kijkt

  • feb 2014
  • Mark
  • ·
  • Aangepast feb 2014
  • 1584

Het thema voor Winkwaves +8 stond (voor ons doen) best vroeg vast: De impact van de wet van Moore op de werkplek. In de periode daarna werd ik echter overweldigd door diezelfde wet - de verdubbeling iedere 2 jaar levert zulke immense vergezichten op, dat er geen grens te bekennen is. En als alles tot de mogelijkheden behoort, wat valt er dan over te zeggen? Een poos voelde ik mij, zoals Darwin zo mooi schrijft, als een wilde die naar een schip kijkt. Maar na een zoektocht van drie weken heb ik een uitgang gevonden.

Zeeslag

Wij van Winkwaves willen graag de menselijke maat vinden in de digitale ruimte, maar midden in een (digitale) storm is het moeilijk een perspectief vast te houden. Terwijl de storm over me heen raasde, keek ik om me heen en zag twee strategieën veelvuldig toegepast worden. Ten eerste zijn er de doemdenkers. De mensheid gaat ten onder aan de voortrazende technologie. Wij zijn een speelbal van de machthebbers die met de technologie zichzelf verrijken, totdat ook zij onder de gevolgen van de technologische vooruitgang bezwijken. Zeg maar: De technologie als meteoriet die onze soort bedreigt.

Daartegenover staat de strategie van de idealisten, die de technologie als antwoord zien op alle problemen die opdoemen - van vergrijzing tot het uitsterven van soorten en uitputting van de aarde. De technologie als wonderdokter voor al onze kwalen. De twee strategieën, soms beleden met het fanatisme van een geloof, lijken lastig met elkaar te verzoenen.

Daar komt de wilde van Darwin om de hoek kijken. Voor een goed begrip hier het gehele citaat: "Wanneer wij niet langer naar een organisch wezen kijken zoals een wilde naar een schip kijkt, als naar iets dat zijn begripsvermogen geheel te boven gaat; wanneer wij elk product van de natuur beschouwen als iets dat een geschiedenis achter zich heeft; wanneer wij iedere complexe structuur en elk instinct beschouwen als de optelsom van talrijke inrichtingen, alle nuttig voor de bezitter, bijna op dezelfde wijze als wanneer wij een grote mechanische uitvinding beschouwen als de optelsom van de arbeid, de ervaring, het verstand en zelfs de blunders van talloze werklieden; wanneer wij elk organisch wezen aldus beschouwen, hoeveel interessanter -- ik spreek uit ervaring -- zal de studie van de natuurlijke historie dan niet worden!" (Charles Darwin, Over het ontstaan van soorten, pag. 485)

Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste formuleringen uit de geschiedenis. In plaats van de overdonderende werking van het geheel, nodigt Darwin je uit om context en geschiedenis mee te nemen in de beschouwing van wat hij uiteindelijk een optelsom van talrijke richtingen noemt. Een strategie die ik zou willen omschrijven als 'Maak het kleiner door het groter te maken'. Technologie, op deze manier bekeken, is niets. Dat lucht alvast op. Wat wel bestaat, zijn drones, 3D-printers en Google Glasses. Wat wel bestaat is een enorme datastroom. Al deze zaken zijn 'een optelsom van talrijke richtingen'. Blijkbaar hebben ze een (tijdelijk) recht van bestaan. Dat bestaan is niet een gegeven, maar een antwoord op een situatie in de maatschappij. Als de context verandert, veranderen de overlevingskansen.

Op welke wijze draagt jouw werkplek in 2020 bij aan...

De enorme uitbreiding van technologische mogelijkheden is niets meer (of minder!) dan een uitbreiding van het arsenaal aan mogelijkheden om te leven (en te sterven). Laten we het niet meer hebben over 'de technologie' alsof dit moloch bestaat. Laten we het hebben over onze werkplek in 2020 in combinatie met de uitdagingen die we nu kennen. Tijdens Winkwaves +8 willen we het hebben over de kernvraag 'Op welke wijze draagt jouw werkplek in 2020 bij aan:'

  • ... je gezondheid?
  • ... zo zelfstandig mogelijk samenwerken met anderen?
  • ... je creativiteit en daarvan afgeleid de innovatieve kracht?
  • ... je betrokkenheid bij de organisatie?
  • ... het onderwijs in Nederland?

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.