SSO (Single Sign-On)

  • jan 2014
  • De Waard
  • ·
  • Aangepast jun 2014
  • 1223
Harmonics

Deelnemers zijn middels Single Sign-On (SSO) in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere applicaties en resources in het netwerk.

Trefwoorden