Dossier: Sociale Innovatie

Enterprise social media zijn geen facebook

  • okt 2013
  • Irene
  • 1
  • 1982

Hoewel veelal wordt aangenomen dat de nieuwste generatie werkenden (digital natives) enterprise social media snel omarmt (vooral omdat enterprise social media zo op bekende sociale media als Facebook lijken), blijkt uit onderzoek dat ook de "digital natives" meegenomen moeten worden in wat deze middelen voor hen kunnen betekenen. Framing is alles. Daar waar veel organisaties het sociale aspect van enterprise social media naar voren brengen ("het is net Facebook, maar dan voor intern gebruik"), blijkt dat vooral het samenwerk-aspect benadrukt zou moeten worden.

* [...] we often see that organizations stress the “social” component of these tools, and indeed often frame it in terms like “It’s like Facebook, but for internal use”. It’s important to note that people like to maintain boundaries between their professional and their private lives, and that these boundaries also play a role in the technologies they use. It is also important to realize that the generation currently entering the labor market may not be all that different from previous generations – in spite of all the popular opinions about them being “digital natives”, multitasking through life without making a clear difference between what’s work and what’s not.

Thus, framing ESM as being “like Facebook” seems to be counterproductive. Instead, these platforms should be framed in terms of collaboration, emphasizing their contribution to work practices and avoiding the connotation that they are primarily for being “social” at work.*

Treem, J.W., Dailey, S.L. & Pierce, C. (2013). Bringing Technological Frames to Work:
Why Young Employees Do Not Want to Use Social Media in the Workplace . Presented at the Annual Conference of the International Communication Association, London, England, June 2013

Enterprise social media zijn geen facebook

500 Internal Server Error

http://acsm-vu.nl/?p=664

Reacties

één reactie, 9 oktober 2013

  • Nog meer dan op facebook geldt de "instante samenwerking" als grootste hoofddoel in een Sociaal Intranet. Daarvoor is de bepalende vraag: "Vertrouw ik jou?" "Ben ik bereid met jou samen te werken?" Dat levert vooral in de adhoc situaties dilemmas op als: "Daar word ik niet op afgerekend", terwijl het een logische handeling zou zijn vanuit het bedrijfsoogpunt. Een sociaal intranet vergt dan ook een diepe integratie in de Human Resource policies maar ook de realisatie dat een sociaal intranet juist bloot legt wat niet te plannen is en dus ook niet in targets kan worden vervat. Het kantelt ongemerkt (soms zelfs gepland/gewild) een organisatie van push naar vraag gestuurde productie.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.