Cracking the Social Code: een onderzoek naar de behoeftehiërarchie van social media

 • okt 2013
 • Milou Reiche
 • 2
 • 1910
Voor iedereen

Mediabureau Universal Media (UM), stelt in de zevende editie van Social Media onderzoek WAVE "Cracking the Social Code" dat er vijf fundamentele menselijke behoeften ten grondslag liggen aan het gedrag op social media. Vanuit de redenatie waarom een consument iets doet--in plaats van wat de consument dan precies doet, zijn verbinding, verstrooiing, vooruitgang, erkenning en leren aangemerkt als motieven in het aangaan van interactie op social media.

Dropbox - 4xx

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3503218/Fli...

Reacties

2 reacties, meest recent: 8 oktober 2013
 • Dank voor het delen. Natuurlijk kan ik het niet laten er direct wat van te vinden, of in meer neutrale termen, een kritische reflectie erop los te laten. Het is namelijk een zeer gekleurd onderzoek, en niet alleen door het kleurgebruik van de iconen. Ik beperk met tot één voorbeeld.

  Wat te denken van het begrip 'Consument'? Al in de eerste zin bekennen ze kleur: "Even the most superficial social interaction online is driven by a consumer need." Als mijn denken al begint in termen van consumenten, wat krijg ik dan te zien? Dat Vooruitgang niet over persoonlijke groei gaat maar over geld verdienen en status. Dat Vooruitgang en Erkenning gesplitst worden, waar die in hun terminologie verdomd veel op elkaar lijken. dat Leren wordt afgedaan als up-to-date blijven en nieuwtjes, wat ik dan weer zou onderbrengen bij Verstrooiing. Dat de merkdoelstelling bij Leren Sales is... eigenlijk heb ik er geen goed woord voor over: wat een neo-conservatieve, marktgedreven en cynische benadering van de mens. Blij dat sociale media niet alleen door consumenten gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook door professionals binnen de omgeving van werk, door burgers binnen het discours van de politiek en maatschappelijke betrokkenheid. De mens als consument - een eenzijdige bril die weinig over de mens zegt en veel over de opdrachtgevers van het bureau dat achter het onderzoek zit: marketeers op zoek naar slachtoffers en die hun bril tot onze waarheid proberen te maken.

 • Naast de gekleurdheid van dit onderzoek, Mark, heeft je interessante “kritische reflectie” in mijn optiek genoeg kleurtjes in zich om een ideaal(beeld) mee te schetsen. Zo zie ik toch het begrip "consument" iets genuanceerder in deze context.

  In mijn optiek, bekent de term “consument” hedendaags en in deze context, juist zijn kleur. Onverbloemd en tot de kern in een wereld van netwerken en belangen. Het is voor mij de vraag niet of “consument” de juiste benaming is, maar of de connotaties van dit begrip -- verkregen in deze kritische reflectie -- terecht zijn?

  Social media, hebben in hun hybriditeit en samensmelting van private en public de luxe niet om consumentisme uit te vlakken in de rol van gebruiker -- zoals dat o.a. in het Habermasiaanse ideaalbeeld van de public sphere werd erkend. Tegenwoordig ben je als “individu” (of massa aan individuen?) gebruiker, consument én burger in een. En zijn social initiatieven online een mooie gelegenheid om dat vanuit de politiek en commercie flink uit te buiten. Waar meer dan op een online platform zoveel "gebruikers" om te bereiken?!

  Overigens, mocht je ergens op het WWW een social (media) initiatief vinden, 1. waar miljoenen mensen gebruik van maken, 2. zonder dat daar geld, data ofwel sociaal kapitaal in gegenereerd is én 3. politiek en commercie achterwege blijven, dan wil ik best mijn perspectief én argumentatie een beetje bijschaven ;)