Economy and Social Matters: The Incomparable Value of the Community

 • aug 2013
 • Mark
 • 3
 • 1706
Winksels

De basisfilosofie van Winkwaves Harmonics is de gedachte dat iedereen gelijk is binnen onze social business software. Maar wat betekent het om te zeggen: "Iedereen is gelijk"? Er is het platte gelijk van 'We zijn allemaal mensen', maar dat doet geen recht aan de verschillen. Benader je gelijkheid vanuit een liberaal perspectief, dan verzand je snel in het recht van de sterkste, waar onder het mom van gelijke kansen een compleet slagveld schuilgaat. Een alternatief voor het liberale denken is het communitarisme. Een van de grootste pleitbezorgers van deze stroming is Amitai Etzioni.

"The basic idea of communitariansm is opposed to liberal individualism. A just social order cannot be based on the setup for a thought experiment in which individuals, taken out of their respective cultural contexts, are regarded as equal. Rather, human communities, each distinct on account of the influence of language, ethnicity, culture and religion, provide the only meaningful framework for thinking about the appropriate and thus right principles of justice."

Daarmee sluit deze inleiding mooi aan op het artikel van Maxim Februari, waarin het eveneens gaat over de rechtvaardige samenleving. Hoe kunnen we Harmonics zodanig ontwerpen dat er een rechtvaardige omgeving ontstaat, die recht doet aan de arbeidsverhoudingen in de netwerksamenleving? Een prachtige theoretische vraag voor de warme zomeravonden.

Etzioni blijkt tevens de term responsiveness geïntroduceerd te hebben in het politieke denken: "This refers to a society’s ability to react sensitively to its members’ needs." Waarmee Etzioni wel zeer actueel is.

Gesellschaft und Zeitgeschehen - Goethe-InstitutLogo Goethe Institut

http://www.goethe.de/ges/soz/soz/en5285037.htm

Jetzt im Magazin des Goethe-Instituts: Interviews und Artikel zu Gesellschaft, Zeitgeschehen und ...

Reacties

3 reacties, meest recent: 5 augustus 2013
 • Ik zie een community vooral een omgeving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Imho is de mens van nature geneigd om 'eigen' te zijn maar heeft wel het gevoel nodig dat iedereen gelijke kansen krijgt. Het gevoel van onrecht wordt niet bepaald door ongelijkheid maar door het gevoel dat de ander 'bevoorrecht' was.

  Ik denk dan ook dat een community de spelregels heel duidelijk moeten zijn en dat de moderators die met overtuiging van het grondbeginsel moeten nastreven.

 • Mooi gezegd: niet ongelijk maar bevoorrecht. En dat als een van de basisprincipes van je gastheerschap: Gij zult mensen niet bevoorrechten. Maar: Wij van Winkwaves kiezen voor het mechanisme van sturing en ruimte. Zo kunnen in Harmonics bijvoorbeeld alleen redacteuren en gastvrouwen/heren de algemene homepage bewerken. Is dat dan een 'bevoorrechting'? En alleen tafeldames/heren en redacteuren kunnen in een kring de cover bewerken. Dat zijn, zou ik zeggen, de voorrechten van deze mensen. Waarmee ik nog steeds niet zeker weet of en zo ja waarom Harmonics nu rechtvaardige social software is.

 • Tegenover meer rechten moeten ook meer plichten staan. Een tafeldame/heer heeft beslisrecht maar ook de plicht en verantwoording om de inhoud tot een succes te maken.

  Het moet imho gewoon duidelijk zijn welke rollen er zijn en welke rechten/plichten daar bij horen. Zo zou ik voor geen goud een CEO van een grote company willen zijn. De plichten daarvan trekken mij niet.

  Het lijkt me duidelijk dat mensen bepaalde rollen vervullen en dat die allen andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met zich meebrengen. Soms is het zelfs mogelijk dat soort rollen te verdienen via een punten systeem. Immers een bepaalde rol, levert ook erkenning op: De grootste menselijke drijfveer.

  Ik kom regelmatig in discussies waarbij een tafeldame/heer (moderator bij ons) rechten of restricties wil toekennen aan individuen. Ik ga dan altijd het debat aan waarom dat nodig zou moeten zijn. Zodra je aan de anderen in de groep niet goed kan uitleggen waarom iets niet "voor hem/haar" is, haken mensen af.

  In de praktijk is de beheersbaarheid van zo'n ecosysteem erg lastig. Immers, deze persoon krijgt een link naar een stuk content wat hij/zij niet kan zien, terwijl de zender vaak niet weet dat die restrictie voor die persoon geldt.

  Uiteindelijk gaat het over participatie. Daar past: "Open, tenzij" het best. De vraag vanuit de eindgebruiker is namelijk: "Waarom zou ik van mijn 24 uur per dag tijd aan jou besteden?" Het antwoord is "waarde". Ik ben al heel lang bezig om dat proberen te meten. Met wisselend succes. Het blijft pionieren.