Better Mood from Gratitude: 2 Minute Exercise

  • jul 2013
  • Irene
  • 2169
Dossier: Communitymanagement

Onderzoek laat zien dat door het doen van een simpele opdracht, mensen zo'n 25% gelukkiger zijn. Wat moet je doen? Minimaal één keer per week 3 dingen benoemen waar je dankbaar voor bent:
[...] think of three things that you are grateful for: that benefit you and without which your life would be poorer. Then, if you've got time, you can think about the causes for these good things. And that's it.[...]

Zou dit ook toepasbaar zijn voor de attitude naar enterprise social software? Is dit te gebruiken bij het doorvoeren van een andere manier van werken? Wat nu als we een groep die hun manier van werken aanpassen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van enterprise social software) vragen of zij minimaal één keer per week 3 zaken willen opnoemen hoe de omgeving hen geholpen heeft om hun werk te doen? Hoe triviaal het ook lijkt. Het loont wat mij betreft in ieder geval de moeite om het te proberen.

Dossier: Communitymanagement

Better Mood from Gratitude: 2 Minute Exercise - Start Now! - PsyBlog

http://www.spring.org.uk/2008/12/better-mood-fr...

Use this simple gratitude exercise to put yourself in a better mood in as little as two minutes p...