Durf te geven; het belang van delen

  • mei 2013
  • Mark
  • 1803
Winksels

De belangrijkste voorspeller voor de effectiviteit van de groep is de mate waarin men elkaar helpt, zo ontdekten Harvard psychologen bij een grootscheepse analyse van data. De hele trits aan usual suspects, zoals teamsamenstelling, visie en duidelijke taakomschrijving, bleken allemaal (te) weinig te verklaren over de verschillen in effectiviteit tussen groepen:

Rather, the single strongest predictor of group effectiveness was the amount of help that analysts gave to each other. In the highest-performing teams, analysts invested extensive time and energy in coaching, teaching, and consulting with their colleagues.

De auteur stelt dat in een oprechte geef-cultuur een organisatie de grootste voordelen mag verwachten - dan is er sprake van het delen van informatie over bestaande grenzen heen. Want ook in een match-cultuur, waar het credo 'Voor wat hoort wat' is, is de kans groot dat er gesloten systemen ontstaan. Tot slot geeft de auteur adviezen hoe een geef-cultuur te faciliteren:

My research suggests that committed leaders can turn things around through three practices: facilitating help-seeking, recognizing and rewarding givers, and screening out takers. Dat hoeft niet alleen door de leiders, maar is natuurlijk ook een prachtige opdracht voor community managers. Hoe kan je als community manager mensen stimuleren hun vraag te stellen op het open intranet? Het tot stand brengen van een geef-cultuur is misschien wel de grootste toegevoegde waarde die een sociaal intranet kan opleveren. Durf te vragen! Durf te geven!

Durf te geven; het belang van delen

Page not found | McKinsey & Company

http://www.mckinsey.com/insights/organization/g...

The page you are looking for might have been moved or renamed.