CMNL - 2 vragen voor de (interne) community manager

 • dec 2012
 • Irene
 • ·
 • Aangepast dec 2012
 • 2
 • 2
 • 1854
 • 1
Dossier: Communitymanagement

Op 6 december hostte Winkwaves de 22e bijeenkomst van CMNL met het thema 'Interne Communities'. Wij legden de aanwezige communitymanagers de volgende twee vragen voor:

 • Wat zijn je grootste uitdagingen als interne communitymanager?
 • Welke verschillen zie jij tussen interne en externe communities.
titel toegevoegd door opties
Welkom dec 2012 Irene
Vertel eens... dec 2012 Irene

Reacties

2 reacties, meest recent: 11 december 2012
 • Hierbij de samenvatting van wat de interne communitymanagers die aanwezig waren bij de 22e cmnl van 6 december hebben benoemd als grootste uitdagingen en grootste verschillen:

  Grootste uitdagingen:

  • Politieke belangen (stakeholdermanagement) en belangenverstrengeling van afdeling communicatie (veelal de opdrachtgever/eigenaar) en de afdeling ict
  • Relevantie: hoe wordt een sociaal platform relevant? Hoe kom je voorbij de uitspraak "het is net facebook"? Aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden en tegelijkertijd ruimte om informele kennis te delen.
  • Exclusiviteit. Hoe voorkom je dat de omgeving iets extra's is. De positionering t.o.v. andere omgevingen.
  • Hoe om te gaan met gevoelige thema's en de sociale controle in een dergelijke omgeving.
  • Cultuurverandering: 1) Wie kijkt er mee? Transparantie van informatie. 2) Verandering van werk. 3) Gevoel van controleverlies.
  • Activeren van de volledige participatie.
  • Draagvlak en bewustwording
  • "Gewoon geen zin"
  • Dialoog vs documentdeling/informatie

  Grootste verschillen tussen interne en externe communities:

  • Intern minder vrijblijvend/extern op basis van vrijwilligheid
  • Onderlinge relaties: mensen kennen elkaar bij interne communities wellicht beter
  • Andere doelstellingen voor interne en voor externe communities
  • Bij interne communities heb je meer mogelijkheden om processen in te richten om te zorgen dt mensen deelnemen
  • Bij interne communities meer tijd besteden aan creëren draagvlak/stakeholdermanagement
  • Bij externe communities is er vanuit de deelnemer waarschijnlijk meer gevoel van trots om bij de groep te horen
  • Bij externe communities ben je vaak minder afhankelijk van de afdeling ict
 • Omdat de groep bestond uit (ervaren) community managers, hebben we hen ook gevraagd elkaar tips te geven hoe de grootste uitdagingen te benaderen. Hieronder de opsomming van hun tips. Onderstaande tips en bovengenoemde uitdagingen en verschillen zullen we (gezamenlijk) gaan verwerken in een whitepaper, waarbij we de bulletpunts verder zullen uitwerken.

  Tips voor inbedding van ESM in de organisatie:

  • Nieuwsbrieven, organisatiebrede oproepen in combinatie met dagelijks werk
  • Integratie met intranet/single sign on
  • Enthousiaste managers die MEEDOEN (ipv goedkeuring)
  • Bij management: rapportages, dashboards (nieuwsgierig maken met cijfers)
  • Bij management/afdeling: gebruik politiek. Laat zien hoe andere afdelingen het inzetten. Bij voorkeur afdelingen waarvan zij afhankelijke zijn, tegenop kijken en/of heel erg op lijken. 
(Competitie. Mét nazorg)
  • "Waste"lijstje laten maken voor tijd: waar ben jij tijd aan kwijt?
  • Masterclasses social media: Wat is het? Wat is voor jou de meerwaarde?
  • Hierdoor: Vergroten kennis over social media in de organisatie, het vinden van ambassadeurs en mogelijkheid om in te spelen op de verwachtingen.
Aandachtspunt: momentum vasthouden.
  • Zichtbaarheid vergroten door bijv. posters in de organisatie. Visualiseren wat er gebeurt in de community.
  • Aangeven wat voordelen en aandachtspunten zijn t.o.v. huidige situatie.
  • Laat best practices zien (best practices makkelijk toegankelijk maken). Bijvoorbeeld #yammerwerkt meegeven als de omgeving (in dit voorbeeld Yammer) geholpen heeft met je vraag/je werk.
  • Bij gevoelige thema's: betrek het allerhoogste niveau. Eventueel een anonieme discussie starten.

  Met betrekking tot bedrijfscultuur en verandering:

  • Opstarten van cultuurveranderingstraject: kernwaarden en inzet social media
  • Actief kijken hoe je om wilt gaan met intranet: je bedrijfscultuur hiernaar vormen
  • Een goede start kan zijn om een SWOT-analyse van je bedrijfscultuur te maken.

  Met betrekking tot positionering t.o.v. andere omgevingen:

  • Vooraf nadenken over positionering
  • Maak de positie van de interne community uniek en wees consequent daarin
  • (Initieel) orkestreren van content in lijn met positionering

  Met betrekking tot het betrekken van mensen ("gewoon geen zin"):

  • Beloon gewenst gedrag
  • Achterhaal waarom iemand 'gewoon geen zin' heeft: angst, niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is, e.d. Werk daaraan.
  • Op passende manier 'dwingen': opnemen in processen, opnemen in evaluatiegesprekken dat kennisdeling belangrijk is, etc.

  Met betrekking tot "dialoog" vs documentdeling:

  • Vragen stellen, reageren, goede voorbeeld geven
  • Gebruik ssteem dat uitnodigt tot dialoog vs delen van documenten
  • Blij natuurlijk, persoonlijk, geen "geforceerde" stellingen
  • Zorg voor een veilige omgeving. Denk hierbij aan vertrouwen en omgangsvormen

Trefwoorden