De pijlers van een intranet en de toekomst

  • okt 2012
  • Mark
  • ·
  • Aangepast jun 2015
  • 2288
Winksels

De ontwikkelingen van software voor intranetten volgen de trends van het internet. Na zendkanaal, taakondersteuning en het sociale volgt binnenkort de vierde fase: het responsieve intranet. Hoe verhoudt het Winkwaves Kenniscafé, onze software voor intranetten, zich hiertoe? Een korte terug- en vooruitblik.

Zendkanaal + Taakondersteuning + Sociaal

  1. In den beginne vatte de maatschappij internet op als een alternatieve manier van broadcasten. In die tijd was het intranet vooral het zendkanaal van de organisatie. De software waar we toen over spraken waren Content Management Systemen.
  2. Toen op internet online banking en e-commerce de toon aanvoerden, voegde intranetten een laag toe voor het ondersteunen van individuele taken zoals formulieren invullen en de juiste procedures volgen.
  3. Vervolgens deed web2.0 zijn intrede, al snel gevolgd door social media: Myspace, Wikipedia, Twitter, LinkedIn, Facebook etc. Dus moest nu ook de organisatie online ruimte bieden voor het sociale. Software voor intranetten diende mogelijkheden voor user-generated content en social networking te bieden.
  4. En nu heeft iedereen het over mobiel. Of, zoals ik verwacht dat het binnenkort gaat heten: responsief. Over wat dat precies betekent, kom ik later op terug.

Kenniscafé, Social software voor intranetten

In de tijdperk van het sociale betraden wij van Winkwaves met Kenniscafé de arena. Wij volgen sindsdien onze eigen weg om deze drie pijlers (zendkanaal, taken en het sociale) te ondersteunen. Waarbij het sociale onze kern vormt. En we ons inmiddels voorbereiden op het responsieve intranet.

De eerste drie pijlers in het Kenniscafé

In eerste instantie is ons Kenniscafé ontstaan uit de behoefte om samenwerken en kennisdelen van medewerkers te ondersteunen en organisaties leniger te helpen organiseren. In de praktijk richten we ons daarbij vanaf dag een op het sociale - alles kan een reden tot gesprek zijn, ter duiding, discussie en inspiratie.

Na het sociale werd het tijd voor het toevoegen van sturing. Met de covermodule voor zowel het café als geheel als voor groepen, werd voorzien in de behoefte aan het nieuwe zenden. Met mogelijkheden om artikelen te schrijven en deze vorm te geven met CSS. Met artikelen die natuurlijk geliked kunnen worden en waarop men reacties kan achterlaten. Bovendien introduceerden we andere mogelijkheden om entreepagina's mooi te maken en van de juiste content te voorzien.

Nu werken we aan de derde pijler van het sociale intranet - de digitale werkplek. Welke applicaties, formulieren en lijstjes zijn op het intranet nodig om een werknemer in zijn werk te ondersteunen? Hier zoeken we op dit moment nog niet naar de functionele integratie van dergelijke opties, maar willen we vooral de weg wijzen. Deze eerste stap biedt mogelijkheden om in de nabije toekomst verder te gaan in de integratie.

Het juiste adres

We zien het Kenniscafé steeds verder volwassen worden. Deze volwassenheid zal bij ons altijd gegrondvest blijven op het sociale aspect - wie met een sociaal intranet mensen wil verbinden, is bij ons aan het juiste adres!

De vierde pijler: Het responsieve intranet

Iedereen praat op dit moment over 'mobiel internet'. Analisten maken zich zorgen over de toekomst van bijvoorbeeld Facebook, omdat ze mobiel tot nog toe niet goed een plek hebben weten te geven. Het mobiele intranet lijkt dan ook de logische vervolgstap. Wat betekent dat echter: mobiel? Dat we apps ontwikkelen voor elk device? Dat we een aparte site voor mobiel neerzetten? Even leek het daarop. Maar inmiddels begint het besef door te dringen dat deze strategie niet alleen heel duur en arbeidsintensief is, maar ook niet vol te houden is met de toenemende variëteit aan devices en gebruikerswensen. Dus is de nieuwste trend: Responsive design.

In het kort komt responsive design erop neer dat je uitgaat van de volle potentie van het web (na 20 jaar beginnen we daar steeds meer zicht op te krijgen) en dat je ervoor zorgt dat de interactiemogelijkheden, de visuele weergave, de hoeveelheid te verzenden data etc zich naadloos voegen naar de context van de gebruiker. Zo moet het mogelijk zijn om afhankelijk van de locatie straks verschillende informatie naar voren te schuiven zonder dat je hiervoor aparte sites neerzet. Is iemand op kantoor of onderweg? Sta ik op het punt een meeting in te gaan of werk ik aan een rapportage?

De toekomst is dan ook niet per se een mobiel intranet, als wel een responsief intranet (suggesties voor een betere naam zijn trouwens welkom).

Wij van Winkwaves zullen je op de hoogte houden van onze ervaringen in het ombouwen van ons Kenniscafé tot collaboration software voor responsieve intranetten.

Dit artikel is ook gepubliceerd op intranetmagazine.nl