Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer - Me Judice

  • mei 2012
  • Mark
  • 909
Voor iedereen

Mooie rede uit 2010 van Abram de Swaan over het marktisme, dat hij als derde grote waanidee naast het nazisme en het communisme plaatst. Het marktisme is het doorgeschoten ideaal van de vrije markt economie:

*Zo heeft zich in de vrije wereld van het Westen onder de dekking van de vrije markt een financieel regiem gevestigd dat in veel opzichten doet denken aan de militaire regimes die in zoveel landen de overhand hebben. Ook die militairen vervullen, net als de bankiers, een wezenlijke maatschappelijke functie, anders konden ze daaraan geen machtskansen ontlenen. Maar zoals een officierskliek in staat is om een buitenlands gevaar op te roepen dat zij alleen bezweren kunnen, of de dreiging van een opstand die alleen zij kunnen beheersen, en op die manier een machtspositie op te bouwen en allerhande privileges en monopolies af te dwingen, zo ook kan een kongsi van bankiers en ondernemers van de plaatselijke regering allerlei voorrechten en voorkeursposities opeisen, omdat anders een buurland klaar zou staan om ze die voordelen te verschaffen.*

Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer - Me Judice

Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer - Me Judice

http://www.mejudice.nl/artikel/525/het-financie...

Het vrije-marktfundamentalisme werkt in feite niet als idee??nleer, maar als afpersingspraktijk, ...