Employee Engagement: heilige graal of wishful thinking?

  • jan 2012
  • Mark
  • ·
  • Aangepast dec 2013
  • 1915
Winksels

"In a world where most factors of production are increasingly standardised, where a production line or the goods on a supermarket shelf are much the same the world over, employee engagement is the difference that makes the difference."

Iedere managementtrend creëert zijn eigen statistieken. Om aan te tonen dat jouw visie de juiste is, verzin je een vaag concept en gaat vervolgens aantonen dat dit concept inderdaad succes en falen verklaart. Past engagement of, in goed Nederlands, betrokkenheid, in dit plaatje? Of zit er meer in en achter Engagement?

Engagement is, in de woorden van Engagement Professor Katie Truss: “about creating opportunities for employees to connect with their colleagues, managers and wider organisation. It is also about creating an environment where employees are motivated to want to connect with their work and really care about doing a good job...It is a concept that places flexibility, change and continuous improvement at the heart of what it means to be an employee and an employer in a twenty-first century workplace.”

Van oudsher hebben organisaties personeelsbladen ingezet om de betrokkenheid van de medewerkers te versterken met het bedrijf en elkaar. Sociale media vergroten de mogelijkheden voor mensen om zich met elkaar te verbinden. Onze formule van het intranetmagazine biedt daarom een perfecte mix voor het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Het biedt namelijk ruimte voor twee cruciale punten voor engagement:

  • Zien en horen: heldere en transparante communicatie door het (senior) management. Waar staan we? Waar gaan we heen?
  • Gezien en gehoord worden: aandacht voor en erkenning van de zaken die men doet. Een voorbeeld van erkenning biedt het Strategic Recognition Program: "This type of program creates the opportunity for employees and their managers to recognize each other whenever they see good work, behaviors, or corporate values displayed."

Als het vergroten van engagement daadwerkelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie (en ik heb geen cijfers gevonden die dit ontkennen), dan zou de inzet van een Kenniscafé als personeelsblad wel eens de meest verstandige beslissing kunnen zijn in deze tijden van recessie.

How Employee Engagement Drives Business Success

http://chiefexecutive.net/how-employee-engageme...

There is a direct, and measurable, relationship between employee engagement and a company's succe...