De kunst van het Leiderschap: congruent communiceren

  • dec 2011
  • Rene
  • 1816
Voor iedereen

Een leider verstaat de kunst van delegeren. De ontwikkeling van de visie delegeert hij echter nooit, niet aan interne stafafdelingen en niet aan externen. Het getuigt pas echt van leiderschap als de leider het proces persoonlijk aangaat, zichzelf de onvermijdelijk verwarring en frustraties toestaat die bij echt moeilijke keuzen in het leven horen en als hij zich niet laat verleiden tot de snelle en stoere uitspraken, die iedereen van hem verwacht.

Medewerkers kijken naar de drie communicatiesystemen waarmee zij geïnformeerd worden over wat de leider werkelijk wil:

  1. Dat wat de leider zegt wat hij wil: de gesproken en geschreven visie.
  2. Dat wat de leider zelf doet: het gedrag van de leider, wat keurt hij goed/af.
  3. De ondersteunende systemen die de leider handhaaft/introduceert, zoals de beoordelingssystemen, promotiesystemen e.d.

Deze drie systemen moeten congruent zijn. Als dat niet het geval is, dan blijkt de boodschap via het gedrag vele malen sterker dan de boodschap via de gesproken en geschreven teksten.

De kunst van het Leiderschap: congruent communiceren

Pagina niet gevonden - Change Company

http://www.changecompany.nl/content/Visie-en-le...

Trefwoorden