Quantum minds: Why we think like quarks

  • sep 2011
  • Mark
  • 664
  • 1
Voor iedereen

Niet de rationele logica, maar de kwantumlogica helpt ons beter te begrijpen hoe de menselijke geest werkt. Zo is ons gedrag inherent onvoorspelbaar: er zijn waarschijnlijkheden, geen zekerheden. De mathematische kwantummodellen worden nu losgelaten op zoekalgoritmes en tekstanalyse. De menselijke maat in de digitale ruimte zou wel eens kwantumatisch kunnen zijn: "To be human is to be quantam". Zo'n absolute uitspraak verdient natuurlijk een nuancering: "This is not to say that the human brain or consciousness have anything to do with quantum physics, only that the mathematical language of quantum theory happens to match the description of human decision-making."

Quantum minds: Why we think like quarks

Page not found – The Rams Huddle

http://www.theramshuddle.com/viewtopic.php?f=5&...