Industrie

Whitepaper Waardecreatie door businessinnovatie in de farmaceutische en medische technologiesector

  • aug 2011
  • Rene
  • 1137

Aardig whitepaper van Twijnstra Gudde over innovatie in de farmaceutische industrie, ook met (zijdelings) aandacht voor de rol van Social Media daarin.

Enkele observaties:

  • Zorgvraag verschuift van "medicijn" naar combinaties van therapieën, voeding, levensstijl en medicijnen. Zorgproducten worden daardoor ingewikkelde proposities. Het onderscheidende vermogen dat de toeleverende sector kan realiseren, ligt steeds vaker op deze proposities, en niet meer op de producten. Gevolg hiervan is ook dat patient kijkt naar de kwaliteit van de gehele zorgbehandeling waarbij ketens met elkaar samenwerken. Er zijn al intermediairs die werken aan transparantie om patiënten te leiden > kans voor organisatieoverschreidende samenwerking ofwel B2B Kenniscafe?
  • Prijs wordt “cost for-the-insurer”: De prijs van het medicijn maakt plaats voor het begrip “cost-for-the-insurer”. De kosten van de gehele behandeling over de gehele periode (bij chronische patiënten zelfs hun hele leven) zijn cruciaal. De farmaceutische en medische technologie sector zal in samenwerking met andere zorgspelers komen tot nieuwe kosten en businessmodellen om dit mogelijk te maken. Ik zie dit ook terug in de bereidheid van zorgverzekeraars om te investeren in preventieprojecten en preventieproposities.
  • Kansen voor B2B kenniscafepropositie (voortbouwen op succes ZiZo Kennisforum): Effect van artsenbezoekers en accountmanagers richting zorgbeslissers neemt af: Artsenbezoekers hebben gemiddeld een “spreektijd” bij artsen van minder dan een kwartier. Het informeren en verstrekken van de juiste informatie over medicijnen is nog nooit zo lastig geweest. Het contact met personen binnen instellingen die beleid maken over verdienmodellen en zorgstrate- gieën is beperkt. Met de dialoog die nodig is voor co-creatie (tussen beslissers in een zorginstelling en toeleverende bedrijven) is het niet beter gesteld.
  • Consument/patiënt beweegt, neemt meer regie: Steeds vaker worden patiënten actief (na een diagnose bij de arts) door middel van social media en Internet. Ze informeren, vormen meningen en laten van zich horen. Het wordt cruciaal voor zorgverleners, farmaceuten en medische technologie leveranciers zich hierop te richten. Er zijn op dit gebied veel dilemma’s rondom regelgeving, maar ook veel kansen. > niet primair focus van Winkwaves, maar wel belangrijk.
  • Het innoveren door samenwerken: zorginnovaties vinden in de toekomst uitsluitend plaats in de keten en dat vergt samenwerking. Samenwerken is een competentie en een houding die in de zorg niet altijd even sterk is ontwikkeld en nog volop kansen biedt! (we zien dit overigens breed in meeste industriële sectoren spelen, hier liggen echt kansen ogv Winkwaves Kenniscafe voor B2B communities) Artsenbezoekers worden dan ontwikkeld tot zorginnovators die de nieuwe waarde in de zorgketen daadwerkelijk moeten realiseren.
Whitepaper Waardecreatie door businessinnovatie in de farmaceutische en medische technologiesector

The Bridge | business innovators

http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2...

The Bridge business innovators helps you grow and innovate your business. The Bridge is dochter v...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.