Sturing en Ruimte met Winkwaves Kenniscafé - de filosofie van de paradox

  • mei 2011
  • Mark
  • ·
  • Aangepast jun 2015
  • 2
  • 2107
Winksels

Een van de ontwerpprincipes onder het Winkwaves Kenniscafé is Sturing en Ruimte. Dit concept is ontwikkeld door Leo van der Vorst van Proven Partners in samenwerking met Henk Roelofs van Waterschap De Dommel. Sturing en Ruimte is in 2009 als beste sociaal innovatieve idee bekroond door het NCSI. Een korte samenvatting van het idee, aan de hand van quotes uit het artikel van Daphne Depassé. En vervolgens de toepassing ervan in Winkwaves Kenniscafé.

Het verboden woord 'Of'

Sturing en Ruimte is gebaseerd op de filosofie van de paradox. Dit komt voort uit de overtuiging dat er vier benaderingen zijn om keuzes te maken: puzzelen (om te komen tot de optimale oplossing), onderhandelen (de juiste balans zoeken bij meerdere oplossingen), de oplossing van een dilemma (keuze uit twee oplossingen − of/of) en de benadering van de paradox. De begrippen ‘sturing’ en ‘ruimte’ worden geïntroduceerd als tegengestelde begrippen. Zoals Roelofs en Van de Vorst het beschrijven: sturing is elke vorm van beïnvloeding, gericht op het realiseren van doelen. Ruimte is het loslaten van elke vorm van beïnvloeding in de doelrealisatie.

“Er is één verboden woord: namelijk ‘of’”, legt Van de Vorst uit. “Je moet ‘of’ vervangen door ‘en’. Wij geloven dat het één het ander niet uitsluit en dat ze elkaar juist kunnen versterken door paradoxaal sturing en ruimte te maximaliseren.”

Meervoudig kijken

Om het concept optimaal te kunnen toepassen is het PAR-model ontwikkeld: het proces van Positie markeren, het vastleggen van de veranderAmbitie en het uitvoeren van de Reis. Het denken volgens dit nieuwe concept begint bij het bepalen van de positie aan de hand van de twaalf waarheden. Roelofs: “Dat betekent meervoudig kijken naar de zes aspecten: strategie, managementstijl, systemen, personeel, cultuur en structuur. Waar sta je als organisatie? Hoeveel ruimte is er per aspect en hoeveel sturing?”

Het gaat er dus om dat je altijd de twee basisvragen stelt: hoe kan ik nog meer sturen, zonder op ruimte in te leveren? En hoe kan ik nog meer ruimte creëren, zonder op sturing in te leveren?”

Zoeken naar een compromis?

Hoe verhoudt het concept van Sturing en Ruimte zich tot de inzet van een Winkwaves Kenniscafé voor samenwerking en kennisdelen binnen en tussen organisaties?

Sociale media kenmerken zich traditioneel in de Ruimte die ze bieden. Niet voor niets zien we ook binnen bedrijven de meeste sociale media initiatieven in eerste instantie vanuit de werkvloer ontstaan. Zonder Ruimte kan bv. Yammer geen succes zijn. Maar wat ons opvalt bij de meeste initiatieven rond Yammer is dat vervolgens de ruimte als een probleem ervaren wordt, niet alleen door het management, maar ook door medewerkers zelf. De structuur ontbreekt, belangrijke documenten raken ondergesneeuwd en alleen door elkaar te bestoken met vragen blijft, wat is opgenomen in Yammer beschikbaar.

Zodra de ruimte als probleem wordt geadresseerd, treedt de vraag naar sturing op. Dan blijkt aan Yammer een fiks prijskaartje te hangen om in ieder geval eigenaar van de omgeving te mogen zijn. De IT-afdeling onderzoekt of het niet allemaal met Microsoft Sharepoint kan. En als er uiteindelijk een compromis gevonden wordt, dan is het ook precies dat: een compromis waarmee weinigen echt gelukkig zijn.

Of toepassen van de paradox?

Winkwaves zoekt in haar Kenniscafé naar de maximalisatie op zowel sturing als ruimte. Zo kunnen alle deelnemers berichten plaatsen en groepen en evenementen aanmaken. Door diverse smaken aan groepen aan te bieden, waaronder besloten en redactionele, kan de ruimte binnen een groep echter beperkt worden. Naast de formering van groepen, vormt ook de tijdlijn een onlosmakelijk deel van sociale media omgevingen. De essentie van de tijdlijn is, het woord zegt het al, de chronologische volgorde waarin berichten getoond worden. Hoe stuur je in de chronologie? 'Nu even niet posten. De directeur heeft net zijn bericht geplaatst', is een onhaalbare strategie. Door startpagina's aan te bieden voor een kenniscafé als geheel en voor groepen, waar niet iedereen zijn zegje kan doen, creëren we plekken voor sturing, zonder de ruimte weg te nemen.

Door steeds te streven naar maximalisatie in plaats van naar het compromis, scheppen we het Winkwaves Kenniscafé. Waarbij we als ontwerpers de plicht voelen de omgeving zo eenvoudig mogelijk te houden. Ook dat zou je een paradox kunnen noemen.

Beweging samen met Winkwaves en Proven Partners

Wie beweging wil creëren in en rond de eigen organisatie, aan de hand van meervoudig kijken en met de inzet van een Winkwaves Kenniscafé, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen. Samen met Proven Partners komen we graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Google

http://www.prissma.nl/files/user/IK0903-filosof...

Reacties

2 reacties, meest recent: 9 oktober 2011