Communities of practice ondersteunen met Winkwaves Kenniscafe

 • mei 2011
 • Rene
 • 1
 • 1526
Winksels Archief

Van een geïnteresseerde potentiële klant van het Winkwaves Kenniscafé ontvingen we vandaag de vraag: Hoe kun je het Winkwaves Kenniscafé inzetten om Communities of Practice te ondersteunen? Een leuke vraag, waar we in het verleden al eens een whitepaper over schreven. Bij het doorlezen van dat whitepaper realiseerde ik me dat het best aardig zou zijn om middels deze blogpost deze vraag even wat korter (en weer wat meer bij de tijds) te beantwoorden.

Een community of practice zien we als een aantal mensen dat iets gemeenschappelijks heeft dat hen boeit. Bijvoorbeeld hun wederzijdse interesse in strategie, levensverzekeringswiskunde, kantklossen of skaten. Verder streven zij een gemeenschappelijk doel na, dat veelal in de lijn ligt van “meer leren over” of “expert worden op het gebied van…”. Tevens hebben ze een gemeenschappelijke basiskennis gecreëerd, een gemeenschappelijke taal en begrippenkader om met elkaar te kunnen communiceren.

Het is moeilijk, zoniet onmogelijk, om een community of practice vooraf te bedenken, te ontwerpen en te zorgen dat hij precies zo zal werken als vooraf gepland. Een community of practice groeit evolutionair, het enige wat je kunt doen is het faciliteren. Om je heen kijkend zie je overal communities of practice ontstaan, al zullen ze zelden expliciet zo genoemd worden. Neem de skaters in het Vondelpark, een groep schade experts bij een verzekeringsbedrijf of een groep web ontwikkelaars die verspreid over diverse internetbureaus in Nederland werken.

In communities of practice komt kennis tot leven. Continu ‘onderhandelen’ de leden van de community met elkaar over de betekenis van waar ze mee bezig zijn. Op gezette tijden wordt de uitkomst van zo’n onderhandeling (tijdelijk) vastgelegd in de taal, het begrippenkader van de groep. Dit wordt wel ‘de common ground’ genoemd. Maar steeds als er een nieuw iemand tot de groep toetreedt, of als de groep wordt geconfronteerd met externe ontwikkelingen, gaat de groep wederom de onderhandeling aan.

Kennis wordt bij communities of practice vanuit de vraagkant benaderd. Hetgeen ons bind is hetgeen we (nog) niet weten. Een automonteur ziet op zijn instrument dat alles klopt maar hij hoort een rare tik in de motor. Zijn community of practice van medemonteurs biedt een vertrouwde groep om op zoek te gaan naar een antwoord op zijn vraag. De leden van een community of practice werken vaak in verschillende afdelingen, soms zelfs in heel verschillende bedrijven. Niet gehinderd door formele grenzen of hiërarchieën, vinden zij elkaar in hun gemeenschappelijke interesse en passie. In het onderling ruilen van vragen en antwoorden, problemen en oplossingen ontstaat binnen een community of practice een balans tussen het “halen” en “brengen”.

We schreven dat communities of practice evolutionair groeien. Winkwaves Kenniscafé is ontworpen om dit dynamische groeiproces te ondersteunen. Als een groep mensen gebruik gaat maken van Winkwaves Kenniscafé komen gebruikers met gelijkluidende interesses dankzij de onderliggende social networking engine met elkaar in contact, en kunnen gaande het gebruik communities of practice ontstaan. Met elkaar geven de leden betekenis aan alle zaken die zij (online) waarnemen, bespreken vragen die ze hebben, en werken ze samen aan publicaties. Zo doet het Winkwaves Kenniscafé mee in de practice van de community. Voor interne communities of practice binnen een organisatie helpt Winkwaves Kenniscafé om als organisatie slimmer met kennis om te gaan, waardoor de organisatie beter kan reageren op trends en ontwikkelingen in de markt, en innovatie gestimuleerd wordt.

(deze blogpost is gebaseerd op ons artikel "communities of practice ondersteunen met web 2.0 dat in 2006 werd gepubliceerd in de Computable, zie http://winkwaves.com/geleerd)

Reacties

één reactie, 8 mei 2011
 • Als ik de beschrijving van een community of practice lees, realiseer ik me dat juist een CoP een hoog gehalte van het trending topic co-creatie heeft: "Gezamenlijk zorgen we voor het samensmelten van proces en inhoud tot precies datgene wat op dat moment nodig is om het vraagstuk op een rijke manier op te lossen. We weten geen van allen wat onze exacte bestemming zal zijn, maar wel wat nodig is voor een goed eindresultaat, en dat we er samen gaan komen." (Proefschrift Net het echte Leven van BM van den Berg uit 2009). Verderop in het proefschrift geeft Van den Berg concrete mechanismen die mensen aanzet tot het investeren in het gezamenlijk met passie werken in een groep:

  1. een doel kunnen realiseren dat jij belangrijk vindt, waartoe je gedreven bent, dat jouw belang raakt;
  2. sámen hieraan werken, dus verbinding ervaren tussen je eigen doelen en het gedeelde doel;
  3. de energie zien die anderen erin investeren, daarin wat voor elkaar kunnen betekenen;
  4. steeds nieuwe delen kunnen ontdekken aan (het invullen van) het doel waardoor vernieuwing en groei (een vaakgenoemd eigenbelang) ervaren wordt;
  5. verbinding voelen met de omringende context, waardoor je passie een bredere erkenning, benutting en betekenis krijgt.

  Het Winkwaves Kenniscafé kan deze mechanismen triggeren door het mogelijk te maken mensen met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken wat mensen doen, waarbij de focus op de gemeenschappelijkheid ons onderscheidt van wat er gebeurt op Facebook, Twitter en ook op Yammer.