Onderzoek: Sociale innovatie leidt tot hogere productiviteit en groeiend marktaandeel

  • mrt 2011
  • Rene
  • 1
  • 2835
Voor iedereen

Succesvolle organisaties investeren in de eigen lenigheid: flexibel organiseren, dynamisch leidinggeven en slimmer werken. Dit onderzoek van de Erasmusuniversiteit illustreert dat:

"Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerker. "

De Erasmus concludeert dan ook dat organisaties die investeren in een Winkwaves Kenniscafe, uh, ik bedoel natuurlijk in sociale innovatie "sterker uit de economische crisis te komen."