Wat verandert social media nou echt aan onze manier van samenleven?

  • jan 2011
  • Rene
  • 1067
nulnummers

Instinctief denken we dat social media enorm veel verandert aan de manier waarop we als mensen samenleven. Ik noem dit vaak de democratiserende werking van social media: iedereen kan (in principe) met iedereen in contact treden om samen op te trekken, door de vele (gratis) softwarediensten in de cloud vervalt de behoefte aan grote investeringen in ICT om een samenwerkingsinfrastructuur te kunnen gebruiken. Ofwel, voldoende grond om te verwachten dat er grote potentie voor veranderingen is. 

Maar vreemd genoeg zie ik steeds meer tekenen en lees ik steeds meer onderzoek die duiden op het "copy" effect: we gaan online hetzelfde doen als we altijd al deden (zoals in 2nd live het stadhuis van Dordrecht nabouwen). 

Het eerste teken hiertoe was het onderzoek "Organisational roles en hierarchical structures (with their role-typical behaviour) are reproduced on the platform." (https://kenniscafe.com/thoughts/31099)

Vandaag lees ik weer ander onderzoek: "“One of the greatest impacts of blogs and news feeds is that they’ve given people additional channels through which to access established and already credible sources. As a result, the importance of traditional news gathering and journalism has been reinforced, rather than there being a swing to citizen journalism.” 

(zie http://eprints.bournemouth.ac.uk/11709/1/Watson_(2009)_presentation_to_Grady_College_Connect_Conference.pdf)

De observatie dat bestaande sociale structuren alleen maar gecopieerd en versterkt worden in social media vind ik vooral interessant als ik het terugkoppel naar een van mijn belangrijkste uitkomsten van mijn promotie-onderzoek, dat ik toen "e-fy your offering" noemde: een medium heeft de meeste waarde als je de intrinsieke eigenschappen en dynamieken gebruikt in plaats van het proberen te gebruiken zoals je ook al met andere media gewend was. Een nieuw medium wordt waardevoller als het kanibaliseert met bestaande manieren van doen. Zeg maar onze geneigdheid om bij innovatie te werken aan "meer paarden voor een snellere koets" in plaats van een fundamenteel andere weg in te slaan en een "automobiel" te ontwerpen. Vernieuwing vind vervolgens pas plaats als mensen, veelal nieuwe spelers, wel die fundamenteel andere vorm durven aan te gaan. Betekent vernieuwing dan dat je revolutie nodig hebt in plaats van evolutie?