Wat moet je met hiërarchie binnen een community?

 • jan 2011
 • Irene
 • 7
 • 1329
nulnummers

Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik me ook richten op 'Carnaval' en online rituelen.
Als jullie gedachten, ideeën, input hebben, dan hoor ik het graag! Kan je hieronder kwijt in reacties. Artikelen die hier interessant voor zijn, ontvang ik natuurlijk ook graag.

Reacties

7 reacties, meest recent: 24 januari 2011
 • Van wikipedia_nl uit het artikel over rituelen: "Rituelen lijken op vaste gewoontes. Ze hebben het echter in zich dat men meent er niet meer buiten te kunnen. Zo kan een blokje om voor het slapen gaan een vaste gewoonte zijn. Als men gaat denken dat men zonder dat blokje om niet goed zal kunnen slapen, dan wordt het een geritualiseerde gewoonte."

 • De eerste gedachten van hiërarchie binnen een community:

  Uit een casestudy naar microblogging in een organisatie blijkt dat aan de hand van inhoud van de geposte microblogs, de rol van de persoon in de organisatie goed vast te stellen is. "Organisational roles en hierarchical structures (with their role-typical behaviour) are reproduces on the platform." (https://kenniscafe.com/thoughts/31099)
  Daar waar vaak wordt aangenomen dat een social media platform zelf al de nodige verandering teweeg kan brengen in de structuur van de organisatie, laat dit onderzoek zien dat de bestaande organisatie juist weerspiegelt op het platform. De bestaande machtsverhoudingen binnen een organisatie, zijn 1-op-1 terug te vinden in de online omgeving.

  Wat maakt dat de rolpatronen in de organisatie versterken in plaats van verzwakken in een dergelijke online omgeving? Dit zou verklaart kunnen worden door de hoge mate van self-awareness die optreedt. Self-awareness houdt in dat iemand zich verhoogt bewust is van zijn eigen gedragingen. 'Observation awareness', bewust zijn dat je geobserveerd wordt, versterkt self-awareness (Govern & Marsch, 2001). Bepaalde situaties zullen de focus van een individu op het eigen gedrag leggen en hoe anderen dit gedrag zullen evalueren.
  Bewustheid van de aanwezigheid en zichtbaarheid naar anderen zullen self-awareness versterken dat weer de rolpatronen versterkt. Een sociale media omgeving is bij uitstek de plek met toeschouwers. Vele toeschouwers zelfs. Toeschouwers die je wellicht helemaal niet kent. Geven we dat onze kinderen nu ook niet mee? Pas op met wat je op internet doet. Internet onthoudt alles. Mensen zijn heel bewust bezig wat ze van zichzelf laten zien op internet. Dit bewuste gedrag stimuleert de rolpatronen, waaronder de rolpatronen in een organisatie.

  Wat betekent dit voor samenwerken? En kennisdeling? En uiteindelijk ook voor het doorbreken van bestaande hierarchieen en innovatie?
  Ik ben daar al een eerste beeld bij aan het vormen. Daarover later meer, maar zou ook graag jullie ideen hierbij horen!

 • De rol van management bij het succes van een community
  Het buzzt rond:'management moet achter community staan; zonder steun van het management is een community gedoemd te mislukken'. Naast dit onderbuikgevoel was er nog weinig onderzoek dat deze stellingen bevestigd. Na wat rondsnuffelen in de digitale wetenschapsbibliotheek, ben ik enkele onderzoeken tegengekomen waar een significante positieve correlatie werd gevonden tussen het succes van de community en steun en rol van het management.
  Zo hebben Bourhis, Dubé en Jacob acht communities van acht verschillende organisaties onder de loep genomen, waarbij zij vooral keken naar het belang van de leiderschapsrollen en of die van invloed zijn op het succes van de community. Zij benoemden drie soorten leiderschapsrollen, namelijk het management team, de officieel aangestelde sponsor van de community en de community manager. Bij sommige van de onderzochte communities was ook een coach aangesteld. Ook naar het verband tussen de rol van de coach en het succes van de community werd gekeken. De coach was iemand met (ruime) ervaring met online communities en diende als sparringspartner van met name de community manager. Uit het onderzoek bleek dat de steun van het management, het hebben van een sponsor, een goede community manager (iemand die in staat is anderen te motiveren om deel te nemen) en een coach gezamenlijk positief correleren met het succes van een community.

  De invulling van de verschillende leiderschapsrollen heeft grote invloed op het succes van de community:

  "Among the communities in our sample, those whose success exceeded initial expectations had very involved leaders who possessed the ability to build political alliances, to foster trust, and to find innovative ways to encourage participation. These people ended up in this important position because a member of the organization's management team or the sponsor had decided that hey had the right set of abilities and should be selected and given the resources (often time) that were needed to do their work well."

  Ook ander onderzoek naar communities toont aan dat management kan bijdragen aan het succes van een community. De rol van management kan stimulerend, maar ook demotiverend werken (Chanal en Kimble, 2010). Om met het positieve te beginnen, de stimulerende werking van management: als het management het samenwerken bemoedigt en ruimte creeert voor de samenwerking, zal dit positief effect hebben op de motivatie van mensen om deel te nemen aan een samenwerkingstraject. Echter, als blijkt dat het management de uitkomsten naast zich neerlegt of weerlegt, dan zal dit de motivatie niet ten goede komen. Dit vertalend naar management in een organisatie, dan zal er dus een sfeer gecreeerd moeten worden die motiverend werkt. De community moet het gevoel hebben dat zij daadwerkelijk iets bijdragen, dat wat zij doen betekenis heeft voor de organisatie.

 • Management en communities uit elkaar halen, het doet me toch een beetje denken aan 'there's no footballer without a ball'. 

  En nog erger; het klinkt alsof ocmmunities toch vooral iets verplichterigs zijn voor degenen buiten de gepriviligeerde werekd van het management. 

  En daarmee teken je toch een beetje je eigen doodvonnis.

 • Plots vraag ik me af of rolpatronen (afgeleid van de observation awareness gekoppeld aan self-awareness die je noemt) niet alleen voor vrouwen het glazen plafond creëren, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie een plafond plaatsen waar je niet zomaar doorheen stoot. Goede titel in ieder geval voor een artikel: Het glazen plafond van communities. 

 • Hi Wim, dank voor je input. Ik ben het met je eens dat wat ik nu heb opgeschreven erg zwart-wit is en het lijkt alsof ik een lijn trek tussen community en management. Natuurlijk is het management onderdeel van een community in een organisatie. Wat ik probeer te ontdekken is hoe zij zich tot elkaar verhouden. Om het door te trekken naar mijn eerder geschreven reactie op mijn eigen vraag: wat zijn de rolpatronen van de verschillende personen die in een online community tot uiting zouden komen. Als je hier ideeen bij hebt, dan hoor ik het graag.

  Mark, jij ook dank voor je input. Inderdaad interessant om dat verder te verkennen: is er een glazen plafond binnen communities. Ik weet niet of ik nu graag het glazen plafond van de vrouwen erbij wil halen, maar het idee van glazen plafond spreekt me aan. Is die er en hoe is die komt die tot uiting? En natuurlijk, hebben wij al ideeen hoe dit te doorbreken?