Development stage - Wikipedia, the free encyclopedia

  • jul 2006
  • Mark
  • 768
Voor iedereen
Hoe faseer je nu eigenlijk de ontwikkeling van een software product? De development stages in wikipedia zijn uitstekend bruikbaar. Het geeft prima aan hoe lang je in onzekerheid blijft verkeren, Nu alleen nog een fasering voor als je eenmaal live bent - volgens mij is daar ook een prima verhaal omheen op te bouwen dat na een jaar of drie weer leidt tot pre-alpha.
Development stage - Wikipedia, the free encyclopedia

Software release life cycle - Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_release