Promotie H.J. Bakker: Idea management: unravelling creative processes in three professional organizations

  • dec 2010
  • Mark
  • 966
  • 1
Voor iedereen

*Han Bakker deed onderzoek naar ideemanagement bij drie organisaties: acties die worden ondernomen om ideeën verder te krijgen in een organisatie. Hoewel de roep om innovatie en vernieuwing tegenwoordig luid is, blijkt het uitvoeren van ideeën in organisaties niet eenvoudig. * 

Zie voor een samenvatting in het Nederlands: http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16385/4/abstract_dutch.pdf

Faculteit der Sociale Wetenschappen - Vrije Universiteit Amsterdam

http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/20...

Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen zetten we ons in om de uitdagingen nu en in de toekoms...