Social Software: Agents for Change or Platforms for Social Reproduction? A Case Study on Enterprise Microblogging

  • dec 2010
  • Mark
  • 1
  • 5074
  • 1
Winksels Archief

Paper Abstract

"The application of social software in enterprises has been discussed in both practice and academia for a few years now. One discussion that recently gained momentum in public media and the blogosphere stresses that these technologies will change the way in which corporations organise communication and decision processes, thereby contributing to structural changes towards flatter organisational hierarchies. Against the backdrop of such claims, we present a case study of a software company that has adopted an Enterprise Microblogging platform to facilitate day-to-day teamwork. We have analysed communication behaviour with regards to organisational roles. Our results suggest that it is more likely for such platforms to be adopted in ways that socially re- produce existing organisational and work structures rather than acting as agents for change.[nadruk MS] We discuss our findings in light of the nature of open platforms and point out implications for practice."

In de woorden van Winkwaves

Uit het onderzoek blijkt dat de 180 medewerkers van het bedrijf grotendeels communiceren volgens de rol die ze hebben: hoe lager in de hiërarchie, hoe meer op het hier en nu gericht, met updates over wat ze aan het doen zijn, met af en toe een praktische vraag. Het middenmanagement en daarboven echter, publiceert een grotere diversiteit aan berichten, o.a. bedoeld om te inspireren en de successen van de organisatie te vieren.

Implicaties

Wat betekent dit onderzoek voor Winkwaves Kenniscafé als potentiële bron van verandering voor bedrijven?
Ten eerste lijkt het, al wordt dat niet expliciet genoemd in het artikel, verstandig om juist ook vanuit het hogere management mensen actief te hebben. Zij kunnen zorgen voor de nodige diversiteit in berichten in het kenniscafé.
Belangrijker echter is wat de onderzoekers zelf aanhalen: "Collaborative systems differ from other types of technologies, such as ERP systems that come with built-in procedures for inducing particular ways of using the system." Het microbloggen op zich dwingt geen andere werkwijze op. Hetzelfde geldt voor Winkwaves Kenniscafé an sich. Het is de begeleiding eromheen en het besluit welke activiteiten je wilt verhuizen, die maken dat er veranderingen plaats kunnen vinden. Wil je van Winkwaves Kenniscafé meer dan een zomerhuisje maken, dan kan je niet volstaan met het enkel neerzetten ervan. Laat dat nu precies zijn wat wij ook altijd zeggen :-)