Winksels Archief
 • 1224
 • 0
 • 1
 • 0

Betrokken

Rene
Martin

Oud Hollandsche Koffietafel over het Nieuwe Werken

Gister was de eerste Oud Hollandsche Koffietafel bij Winkwaves. Door de harde storm en bijbehorende OV perikelen wat afmeldingen, maar dat mocht de pret niet drukken om onder het genot van door Nophert zelfgebakken cake, koekjes en (ok bij de banketbakker gekochte) kandijkoek met elkaar een goed gesprek te hebben wat er nou aan het veranderen is in de communicatie, samenwerking en kennisdeling tussen mensen in en rond organisaties. 

De ochtend bestond uit twee onderdelen: Allereerst mocht ik toelichten hoe we vanuit Winkwaves zien dat Social Media organisaties op een drietal manieren beïnvloedt:

 • Economisch organisatieperspectief: Doordat sociale media de transactiekosten kunnen verlagen, worden (delen van) organisaties overbodig om dezelfde doelen te blijven realiseren. Marc van der Put vatte dat mooi samen met de term "het nieuwe realiseren". De kunst is daarom om de zelforganiserende kracht van social media in te zetten om ook (delen van) je eigen organisatie efficiënter te laten werken. Als jij het niet doet, dan doen anderen het. En die anderen kunnen maar zo jouw oude werknemers zijn...
 • Identiteitsperspectief: You might own the trademark, but you don't own the brand. De eigenheid van jouw organisatie wordt continu gevormd tijdens de gesprekken die mensen binnen en jouw organisatie daarover hebben. Vroeger had je redelijk wat controle over de verhalen die je naar buiten brengt en die mensen gebruiken om zich een beeld van jou te vormen. Nu de gesprekken tussen kleine groepen mensen, gevoerd op sociale media als Twitter en Hves echter volledig transparant zijn en zich snel via het netwerk verspreiden, zul je zelf als organisatie ook actief mee moeten doen met gesprekken. Gesprekken die je van binnen voert verbinden met de gesprekken buiten, en andersom. Dat gaat veel verder dan webcare, dat daar slechts een eerste stapje in is. 
 • Kennis en innovatieperspectief: De wisdom of crowds kan veel moois brengen, maar is tegelijkertijd een bedreiging voor de eigenheid van jouw organisatie. Wie slechts bouwt op de wisdom of crowds heeft zelf geen onderscheidende kennis, innovatie en eigenheid meer. Als jouw werknemers alleen nog op publieke platforms als Hyves en LinkedIn hun kennisdelingsgesprekken hebben, wordt de band met jou als organisatie steeds kleiner en wordt ook het eigene van jouw kennis en creativiteit ondermijnd. Daarom zul je zelf ook een eigen social media gespreksomgeving moeten inrichten, waarin je visie en strategie van top-down kunt verbinden met de energie en ideeën van bottom up, en de extere kennis en trends kunt vertalen tot betekenisvolle waarden voor de organisatie.

In de hierop volgende discussie werd uitgebreid ingegaan op deze drie perspectieven, die elkaar natuurlijk continu beïnvloeden. Centrale vraag was of de wisdom of crowds tot echte innovatie kan leiden, of dat een gemeenschappelijke visie of drijfveer van een organisatie nodig is. Open source heeft prachtige omgevingen als Linux en Apache opgeleverd, omgevingen die directe waarde hebben voor de open source gemeenschap zelf, maar het ontbreken van innovatie voor bijvoorbeeld office omgevingen of andere bedrijfstoepassingen lijkt te illustreren dat de toekomst van organisaties vooral is om een visie, een richting, een eigenheid te vormen en te blijven vormen, waar mensen zich mee willen identificeren en associëren, en al dan niet via arbeidscontracten gebonden hieraan bij willen dragen. Het voorbeeld van IBM die overweegt om 75% van zijn mensen te ontslaan uit vaste dienst en diezelfde hoeveelheid mensen vervolgens op flexibele basis en op inhoud weer aan te trekken zou een mooie illustratie van dit denken kunnen zijn.

Last but zeker not least presenteerden we vervolgens hoe het Winkwaves Kenniscafé sinds de eerste schetsen in 2005, over de jaren heen gegroeid is tot een volwassen omgeving waarin bovenstaande ideeën helemaal ondersteund worden. Onder het motto "de tijd van experimenteren is voorbij" schetsten we de nieuwe payof van Winkwaves: "Geniet van de gedachte dat het anders kan".

We merken namelijk dat we met het Winkwaves Kenniscafe vooral succesvol zijn als organisaties daadwerkelijk willen en durven te veranderen, en het Winkwaves Kenniscafe niet alleen maar zien als een operationele tool, maar als een middel, een katalysator, misschien zelfs wel een interventie om het samenwerken tussen mensen binnen en rond de organisatie te veranderen. 

Vanuit dat perspectief willen we vanuit Winkwaves veel meer samenwerking zoeken met "veranderaars". Of dat nou interim managers, organisatie-adviseurs of veranderaars binnen hun eigen organisatie zijn. Zo versterken we elkaar: zij drijven de verandering in de organisatie, wij brengen onze expertise in om middels een viertal stappen met het Winkwaves Kenniscafe een nieuwe communicatie-omgeving in te brengen:

 1. Awareness en strategie over de impact die social media op de organisatie heeft, en hoe je dit voor je kunt laten werken;
 2. Het begrijpen van de kennisdelings- en samenwerkingspraktijk binnen en rond jouw organisatie, en welke onderdelen van deze praktijken verplaatst of versterkt kunnen worden met een omgeving als het Winkwaves Kenniscafé;
 3. Het inrichten van een Winkwaves Kenniscafé om aan te sluiten op de bestaande en gewenste praktijken;
 4. Het ondersteunen van de community managers en veranderaars om de synergie tussen het Winkwaves Kenniscafé en de veranderingen in de organisatie te stimuleren.

Komende week zal een persbericht uitgaan over deze nieuwe visie, aanpak en mogelijkheden van het Winkwaves Kenniscafé.

Wat vooral leuk was om, terugkijkend en vooruitkijkend, te zien, dat we in 2006 vooral gestart zijn vanuit het ondersteunen van de individuele kenniswerker met het archiveren en terugvinden van informatie, het voorzichtig in contact proberen te brengen met anderen met gelijke of versterkende interesses en expertises, via het ondersteunen van alle bottom up dynamiek die zo eigen is aan social media, ondertussen daar ook de hele behoefte aan sturing, management en overzicht aan toe hebben gevoegd om echt als instrument, als catalysator voor "het nieuwe organiseren" gebruikt kan worden. 

De slides staan uiteraard op Slideshare: http://www.slideshare.net/renejansen/winkwaves-next10-concept

Al met al kijken we met heel warme gevoelens terug op deze ochtend, en ik verwacht dat we binnenkort nog wel een tweede koffietafel gaan organiseren voor mensen die nu verhinderd waren. Als je daar interesse in hebt, weet je ons te vinden!

Dank @basbrand voor deze mooie foto van de Oud Hollandsche Winkwaves Koekjes van Nophert!

Ondertussen heeft ook Stephan ten Kate een mooie blogpost geschreven over de Oud Hollandsche Koffietafel, dank! http://stenkate.blogspot.com/2010/11/weg-met-interne-sociale-media.html

2079
1 document

Reacties

1 reactie – 14 november 2010

Martin

Ha René,

erg fijn verhaal en mooi om te lezen hoe jullie enken zich weer verder ontwikkeld. Erg jammer dat ik er afgelopen vrijdag niet bij heb kunnen zijn. Meld me graag aan voor een tweede sessie :-)

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.