Winksels Archief

Stel je voor; een spiegel voor het begeleiden van online groepsprocessen

  • mei 2010
  • Irene
  • ·
  • Aangepast mrt 2014
  • 1
  • 1717

We krijgen een steeds beter beeld van het vak community management. De verschillende rollen zijn beschreven (1, 2) en de verschillende taken benoemd.
Community management is een mengvorm van enerzijds het creëren en verspreiden van content, en anderzijds het begeleiden van nieuwkomers en de interactie tussen deelnemers. Een community manager treedt soms op de voorgrond en is dan weer druk op de achtergrond. Leden krijgen de ruimte hun eigen verwachtingen in de online community waar te maken, waarbij de community manager veelal de doelstellingen, zoals gesteld door de organisatie, bewaakt.

De lessen van groepsprocessen

Het tot leven wekken en bloeiend houden van een community komt vooral neer op het (bege)leiden van groepsprocessen. De dynamiek van een groepsproces wordt in belangrijke mate bepaald door het activiteitenniveau van zowel de groepsleden als de community manager. Daarom hebben we een modelletje gemaakt waarin wij onderscheid maken tussen de community manager en de overige leden van de groep en de mate van activiteit van beide groepen. Als je deze 2 uitzet op hun eigen as, ontstaat er een model met 4 kwadranten. In ieder van de kwadranten hebben we vervolgens een rolmodel geplaatst die volgens ons kenmerkend is voor het kwadrant. Deze vier rolmodellen kun je als spiegel gebruiken voor jezelf: hoe acteer ik en komt dat overeen met de dynamiek die ik zie in mijn community?

De reisleider

Een reisleider is de begeleider van een groep mensen die vaak voorheen nog geen groep vormden. De voornaamste taak van de reisleider is het begeleiden van een groep langs en naar bepaalde bestemmingen. De reisleider heeft van te voren de duur van de reis afgestemd. Zij weet welke mogelijkheden er zijn om bij de bestemming te komen en wat er op de route ligt. Tijdens de reis geeft de reisleider uitleg over de bezienswaardigheden en houdt zij de groep op de hoogte van de verdere planning. Zij geeft praktische en inhoudelijke informatie. Daarnaast zorgt de reisleider voor gezelligheid in de groep, bevordert het reisplezier en verricht organisatorische werkzaamheden. De reisleider is creatief, heeft (hopelijk) verwentalent, is gastvrij en weet een groep enthousiast te maken.

Stel, de activiteit binnen (een groep van) de community is minder dan jij als community manager wenst te zien. Dit kan zijn omdat de community net gestart is, er net een nieuwe groep is aangemaakt of dat er een nieuw thema/doel bij gekomen is of juist ontbreekt en de leden niet goed weten waar ze aan toe zijn. Wanneer je als community manager bereid bent en de mogelijkheid hebt om het voortouw te nemen, dan kan je de rol van reisleider op je nemen om de groepsprocessen te begeleiden.

In de rol van reisleider zul je als community manager het voortouw moeten nemen: de groep op de hoogte brengen van de bestemmingen (de doelen), de verwachtingen peilen en je zult de leden moeten verleiden tot deelname en een actieve houding. Je zal dus moeten nadenken over en het verwerven van interessante en ter zake doende content. Daarnaast speel je een actieve rol in het ondersteunen van de groepsprocessen door betrokken te zijn bij discussies, vragen te beantwoorden of de juiste mensen te vinden om deel te nemen aan de discussies dan wel vragen te beantwoorden. Je bent zichtbaar en het aanspreekpunt. Waarbij je tips geeft en iedereen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van nieuwsbrieven en bijeenkomsten, op de hoogte houdt van de gang van zaken en de te bereiken doelen. Als het goed is zal de groep op den duur een eigen identiteit krijgen en zal er activiteit komen, die niet door de reisleider is geïnitieerd. De dynamiek is op gang gebracht.

De gastheer

Een andere spiegel waarin je kan kijken, is die van de gastheer. Een gastheer verwelkomt iedereen, stelt hen op hun gemak en geeft korte uitleg van wat er allemaal te doen is. Een goed gastheer zal mensen met dezelfde interesses aan elkaar voorstellen om op die manier verbindingen te leggen en gesprekken (verder) op gang te brengen. De inhoud van de gesprekken en de benodigde content laat je (grotendeels) aan de mensen zelf over. Waarbij je niet uit het oog verliest of iedereen het nog naar zijn zin heeft of even extra aandacht van je nodig heeft. Kortom, een rol die nadruk legt op het verbinden van mensen met elkaar en de sfeer in de groepen erin houdt, waarbij de mensen zelf zorgen voor de gespreksonderwerpen en de benodigde content.
De rol van gastheer leent zich met name als er al de nodige dynamiek is en er voldoende content door de leden wordt geïnitieerd, maar nog wel de nodige verbindingen gelegd kunnen worden of de groep af en toe kleine sturing nodig heeft in het op gang houden van gesprekken.

De moderator

De rollen van reisleider en gastheer vergen veel (zichtbare) activiteit van de community manager. Uiteraard kan je er voor kiezen, als de omstandigheden dat toelaten, om vooral aan de achterkant bezig te zijn, in de rol van moderator. De moderator houdt toezicht op de community en de dynamiek binnen de community. Hij zorgt ervoor dat de huisregels worden nageleefd, mailing en ledenlijsten worden bijgehouden, nieuwsbrieven worden verstuurd en hij zal nieuwe leden uitnodigen (zie bijvoorbeeld ook de vier niveaus van community management). Als moderator houd je voornamelijk toezicht en ben je vooral dan zichtbaar als je het gevoel hebt 'in te moeten grijpen'. Het toevoegen van content ligt met name bij de leden van de community. Ook het groepsgevoel zullen de leden zelf moeten creëren. Als de regels overtreden worden of de sfeer verslechtert, grijpt de moderator in. De rol van moderator is vooral vruchtbaar in een dynamische community waar het doel eerder door de deelnemers zelf dan door de initiatiefnemers bepaald wordt.

De redacteur

Het begeleiden van groepsprocessen kan door het voortouw te nemen (in de rol van reisleider of gastheer) of door actief te zijn aan de achterkant (in de rol van moderator). Wanneer je als community manager je nauwelijks met de groep bezig houdt, kan het zijn dat de groep zich ook nauwelijks met jou of met elkaar bezig houdt. In een dergelijke omgeving lijkt de community ten dode opgeschreven. Als je echter wel gedreven wordt door de inhoud van de groep, kan je de rol van redacteur oppakken. In deze rol concentreer je je op de inhoud. Je voegt content toe die relevant is voor het thema en hoopt op die manier de groepsdynamiek op gang te brengen. Als de content maar goed genoeg is, kan je altijd geluk hebben (of afdwingen) dat een van de leden uiteindelijk zelf als community manager gaat acteren. Maar waarschijnlijk is het niet...

Dit model is geen statisch geheel. Verschillende context vraagt om verschillende aanpak. De rol moet uiteraard zowel bij jou als bij de community passen. De rollen zijn vooral bedoeld als spiegels die je verder kunnen helpen in het nadenken over hoe jij de rol van community manager wilt invullen. Met daarbij het besef dat je prima in meerdere spiegels kunt kijken.

Oorspronkelijk geplaatst door Irene Frijlink 21 mei 2010

1 document
toegevoegd door
com-irene.jpg nov 2010 Irene
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.